Region Syddanmark svinger sparekniven: Sådan sparer man 167 millioner kroner

BAGGRUND: Region Syddanmark skal spare et stort millionbeløb på sundhed. Her får du et overblik over baggrunden for besparelserne og forslagene i sparekataloget.

Region Syddanmark skal finde en besparelse på 167 millioner kroner på sundhedsområdet i et sparekatalog med 38 forslag.

Der skal spares på sundheden i Region Syddanmark.

Derfor har regionen udarbejdet et sparekatalog med 38 forslag til besparelser, som politikerne i regionsrådet skal vælge ud fra.

Når den endelige liste er klar, skal tallene i bunden af regnearket ende på 167 millioner kroner.

Her er en kort gennemgang af regionens vej mod budgetforliget, der alt andet lige kommer til at koste lukninger og nedskæringer flere steder i Region Syddanmark.

Sagen kort

 1. 1

  Regionsrådspolitikerne har haft til opgave at blive enige om en endelig liste over besparelser.

 2. 2

  De har haft et sparekatalog med 38 muligheder at vælge imellem.

 3. 3

  Det er direktionen, der har haft til opgave at udarbejde sparekataloget til politikerne med forslag til besparelser.

 4. 4

  Forslagene har været i høring hos borgerne, der har haft mange indsigelser.

 5. 5

  Regionens besparelser på sundhed er en del af et forlig om budgettet for 2016, der blev indgået i september måned 2015.

Hvorfor skal der spares på sundheden?

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), står i spidsen for budgetforhandlingerne i regionen. (Foto: claus fisker © Scanpix)

Regionsrådet valgte i september måned at vedtage et budget for 2016, der krævede en samlet besparelse i regionen på 200 millioner kroner.

- Besparelserne er nødvendige, fordi udgifterne til medicin er eksploderet de seneste år, lød forklaringen fra formand for sundhedsudvalget, Poul Erik Svendsen (S), tilbage i september måned.

I mellemtiden har en lavere udgift til medicin end forventet, gjort det muligt at nedbringe besparelserne på sundhed. Status er nu, at man skal spare 167 millioner kroner.

Budgettet blev vedtaget af samtlige partier med undtagelse af Enhedslisten.

Hvordan finder politikerne ud af, hvor der skal spares?

Efter budgetforhandlingerne fik direktionen i Region Syddanmark til opgave at udarbejde et sparekatalog med forslag til mulige besparelser.

Man har taget besparelser for 210 millioner kroner med i kataloget, så politikerne har noget at vælge imellem.

Det færdige sparekatalog med 38 forslag blev lækket til pressen tilbage i januar måned. Siden har de forskellige institutioner været klar over, at de er i fare for at skulle lukke eller skære ned.

Hvad er med i sparekataloget?

Sparekataloget indeholder både forslag om lukninger og nedskæringer på sundhedsområdet. (© dr)

Overordnet er sparekataloget delt op i tre grupper af forslag:

 • Lukning af sygehuse

 • Færre akutbiler

 • Omstilling i psykiatrien

Det er foreslået i sparekataloget, at man lukker sygehusene i Middelfart, Give, Tønder og Nyborg.

Det er også foreslået, at man fjerner akutbilerne i Faaborg, Grindsted, Skærbæk og Haderslev.

På psykiatriområdet er forslagene i sparekataloget, at man lukker dag- og døgnfunktionen i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Esbjerg og reducerer Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle med 15 sengepladser.

Du kan læse hele sparekataloget her.

Hvordan har borgerne reageret?

Protesten fra Tønder afleveres til formanden for Region Syddanmark, Stephanie Lose (V). (Foto: Tønder Kommune)

Offentliggørelsen af sparekataloget har fået mange syddanske borgere op på barrikaderne, og der har været massive protester mod spareplanen.

Der er blandt andet blevet startet underskriftsindsamlinger, samlet bunker af høringssvar og demonstreret for at redde tilbuddene i sparekataloget.

I Tønder har man for eksempel startet Tønder Sygehus’ Venner, der har samlet underskrifter og stablet en stafet på benene, hvor frivillige løb høringssvarene til regionshuset i Vejle.

Hvornår bliver det afgjort?

I den oprindelige tidsplan står der, at regionsrådet vil være klar med en melding om, hvor der skal spares den 25. april.

Men tidligere i dag udsendte Region Syddanmark en pressemeddelelse, hvori der står, at regionsrådsformand Stephanie Lose (V) er klar til at fortælle om de syddanske besparelser i aften klokken 19.00.

Det er politikerne i regionsrådet, der skal blive enige om, hvor der skal spares.