S om lang ventetid hos domstole: Der er ikke nogen hurtig løsning

Det kan tage lang tid at få rettet op på de lange sagsbehandlingstider i byretterne i sager om grov vold.

Det kan tage lang tid at få sagsbehandlingstiderne i byretterne ned på et tilfredsstillende niveau. Det vurderer Trine Bramsen, der er retsordfører for socialdemokratiet. (Foto: Ida Marie Odgaard © Scanpix)

Man skal væbne sig med tålmodighed, hvis man skal have en sag om grov vold for byretten.

Målsætningen er, at byretterne skal behandle sager om grov vold inden for 37 dage. Men under halvdelen af sagerne bliver behandlet inden for den tid.

Det er ikke godt nok, men det kan tage lang tid, inden situationen ændrer sig. Det vurderer Trine Bramsen, der er retsordfører for Socialdemokratiet.

- Vores politi og retsvæsen er rigtig presset i de her år. Der er ikke nogen hurtig løsning. Den rigtige løsning er at få uddannet flere politibetjente, siger hun.

Den betragtning er Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen, enig i.

- Jeg frygter desværre, at der kan gå op imod et par år, inden vi er på et tilfredsstillende niveau igen. Det hænger sammen med, at vi er nødt til at rekruttere og uddanne de folk, der skal løfte opgaven. Det kan vi ikke gøre fra den ene dag til den anden, siger han.

I byretten i Sønderborg blev sagsbehandlingstiden på 37 dage overskredet i to tredjedele af sagerne i 2016.

I byretten i Esbjerg har hver femte sag i perioden 2012-2016 haft en behandlingstid på over et halvt år. Det er dobbelt så mange som landsgennemsnittet.

Der skal bygges en ny politiskole i Vejle, som vil medvirke til, at der bliver uddannet flere betjente. Den står først klar i 2020. I 2018 åbner der derfor en midlertidig politiskole i Fredericia.

I perioden 2012-2016 havde hver tiende sag om grov vold en sagsbehandlingstid i byretterne på over et halvt år.