Sådan endte kampen om et stykke vej i afspærringer og grusbunker

TIDSLINJE En stor svineavler fik mod sin vilje ført en vej gennem sin mark - så gik han til Højesteret.

Tvisten om et stykke vej i Vejen Kommune har stået på siden 2012. Nu er den foreløbig endt med en dom i Højesteret og en afspærret vej.

Danmarks største svinebonde, Martin Lund Madsen, vil ikke acceptere, at han har fået eksproprieret et stykke af sin mark i forbindelse med anlæg af en ny vej og en ny jernbanebro i Vejen.

Han er endt med at anke sagen til Højesteret, hvor han sidste måned fik medhold efter seks års strid.

I dag har han taget sagen i egen hånd og har afspærret vejen.

Tidslinje:

2012:

Der bliver indgået en politisk aftale om en elektrificering af det danske jernbanenet.

Strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov er den første, der skal elektrificeres. Vejen Kommune laver en løsning, hvor der anlægges en ny 1,4 km lang vej, Skovgårdsvej, i forbindelse med en nye jernbanebro.

Vejen skal gå over landmand Martin Lund Madsen marker ved Estrup vest for Vejen. Derfor beslutter Ekspropriationskommissionen en delvis ekspropriation af Martin Lund Madsens ejendom.

2015:

Ekspropriationskommissionen træffer i maj beslutning om delvis ekspropriation af Martin Lund Madsens ejendom og tilkender samtidig erstatning for ekspropriationen med i alt 2.137.792 kr. samt yderligere 100.000 kr. for sagkyndig bistand under sagens behandling.

I september får Martin Lund Madsen byrettens ord for, at ekspropriationen er ugyldig, og han kræver, at Banedanmark fjerner både bro og vej. Men Banedanmark anker afgørelsen til landsretten.

2017: I juni vinder Banedanmark sagen i landsretten, men Martin Lund Madsen er ikke tilfreds.

Han søger Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at få sagen afgjort ved Højesteret, og det får han lov til kort før jul.

2018: I Højesteret får Martin Lund Madsen medhold: Vejen Kommune og Banedanmark handlede ulovligt, da de anlagde vejen over hans mark.

Landmanden har tilbudt kommunen at købe hans mark, men han siger, at kommunen har afvist at forhandle med ham. Så nu forventer han, at kommunen fjerner vejen.

Borgmester Egon Fræhr (V) bekræfter, at man ikke vil forhandle med landmanden om køb af hans mark.

9. oktober 2018: Martin Lund Madsen sætter en høballe op med en plakat, hvor han bebuder, at han lukker vejen 22. oktober.

Et næsten enigt byråd undtaget et medlem fra Liberal Alliance beslutter at sætte gang i en ny ekspropriationssag, som skal lovliggøre Skovgårdsvej.

- Vejen ligger der nu, og lodsejeren har fået erstatning, siger borgmester Egon Fræhr (V) til Jydske Vestkysten om beslutningen.

22. oktober 2018: Mandag formiddag har Martin Lund Madsen afspærret vejen med store grusbunker, så den er umuligt at benytte.

Økonomi:

Ifølge Banedanmark har det kostet omkring 20 millioner kroner at bygge den nye bro. Derudover har det kostet Vejen Kommune 19,4 millioner kroner at anlægge den nye vej og få revet tre broer ned samt renovere yderligere tre broer i forbindelse med projektet.

Kilde: Jydske Vestkysten

Facebook
Twitter