Særlige sygeplejersker skal sørge for, at patienter ikke får blodforgiftning på sygehuse

En ny handleplan skal gøre det mere sikkert for patienter at blive indlagt på de syddanske sygehuse.

Specialuddannede sygeplejersker, der skal passe og pleje katetre, er en del af en handleplan, der skal nedbringe antallet af infektioner på de syddanske sygehuse. (Foto: Kim Haugaard © Scanpix)

Det er heldigvis ikke noget, der sker for ret mange.

Men der er patienter, der får farlige infektioner, som de kan dø af, mens de er indlagt på sygehuset.

Nu er Region Syddanmark klar med en handleplan, der skal reducere antallet af infektioner, patienter får, mens de er indlagt.

Et af fokusområderne i planen er at nedbringe antallet af blodforgiftninger. På det punkt har Region Syddanmark nemlig nogle af de værste tal set i forhold til de øvrige regioner.

Det skal der gøres noget ved, for blodforgiftninger er meget alvorlige.

Det fortæller professor og overlæge i mikrobiologi ved Odense Universitetshospital, Hans Jørn Kolmos, der har været med til at udforme den nye handleplan.

- Der er faktisk en 20 procents risiko for, at man dør af det, og det koster en masse ekstra dage på sygehuset, behandlinger og så videre, siger han.

Ifølge Hans Jørn Kolmos er det blandt andet katetre i blodårer, der er en af synderne, når det kommer til blodforgiftninger.

Man lægger blandt andet et kateter i blodårer hos patienter, der skal have taget hyppige blodprøver eller modtage meget medicin over en længere periode.

- Det skaber en motorvej for bakterier direkte ind i blodbanen, siger han.

Gode erfaringer fra udlandet

Hans Jørn Kolmos slår fast, at det er nødvendigt at bruge katetre, men det skal bruges med omtanke.

Derfor er et af punkterne i handleplanen at ansatte specialuddannede sygeplejersker, der skal have fokus på at passe og pleje katetre på tværs af sygehusenes afdelinger. Det har man gode erfaringer med fra udlandet.

- Det vil hjælpe os til at blive skarpere på kun at bruge katetre, når det er nødvendigt, og fjerne dem, så snart det er muligt. Derudover vil det gøre os bedre til omhyggeligt at sørge for, at hygiejnen er i orden omkring kateteret, siger Hans Jørn Kolmos.

For selvom medarbejderne på sygehusene har de bedste intentioner, så kan det optimeres, vurderer Hans Jørn Kolmos.

- Det er lidt ligesom med håndhygiejne og alt muligt andet, der foregår på et hospital. Når personalet har for travlt og for mange opgaver om ørerne, så får man måske ikke altid givet den helt optimale pleje, siger han.

Region Syddanmark vil tage førertrøjen

Kristian Nørgaard (V), der er næstformand i Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, vil have antallet af infektioner ned.

- Det må altid være ambitionen at være i toppen her i landet, så man er sikker på at så få som muligt får en infektion, når de kommer på vores sygehuse, siger han.

Hans Jørn Kolmos vurderer, at den nye plan vil bringe Region Syddanmark i førerpositionen i kampen mod sygehusinfektioner i Danmark.

I Region Syddanmark er der cirka ni tilfælde af blodforgiftninger for hver 10.000 indlæggelsesdøgn.

Målet med handleplanen er at nedbringe antallet af blodforgiftninger, patienter får på hospitalet med 50 procent over de næste tre år.

Udover indsatsen mod blodforgiftninger er der blandt andet også fokus på multiresistente bakterier.

Der er afsat tre millioner kroner i 2018 til indsatsen mod infektionerne.

FacebookTwitter