Se forskellen: Danske marker drukner – de tyske er næsten tørre

Et dronebillede af markerne ved den dansk-tyske grænse har skabt undren.

Til venstre ses det tyske område med næsten tørre marker, mens de danske til højre ligger under vand. Billedet er taget i mandags. (Copyright: Virkelyst Dronefoto)

Landmand Jørgen Popp Petersen spærrede øjnene op, da han så et dronebillede over det sydligste af Tøndermarsken.

Billedet, der er taget i mandags, har siden skabt undren på sociale medier. Det viser nemlig et oversvømmet Danmark på den ene side og et nærmest tørlagt Tyskland på den anden.

- Jeg tænkte: Det var lige godt pokkers.

Jørgen Popp Petersen er også byrådsmedlem i Tønder Kommune for Slesvigsk Parti og formand for det tyske mindretals landboforening LHN. Under foreningen hører Sønderå/Gammelå Vandløbslaug, der oprindeligt havde bestilt dronebilledet.

Ifølge Jørgen Popp Petersen fordi landmændene i området længe har oplevet voldsomme vandmasser på deres marker.

- De kender også forholdene syd for grænsen. For når man kommer kørende i bil, kan man se forskellen. Og så ville de også se det fra luften.

Jørgen Popp Petersen har ligesom andre landmænd i området undret sig over, hvorfor markerne på den tyske side af grænsen har langt mindre vand. (© (Privatfoto))

En naturlig forklaring

Ifølge Tønder Kommune er der en naturlig forklaring på den store forskel mellem det danske og tyske område.

De arealer, som billedet viser syd for grænsen, er et lille isoleret opland på 26 kvadratkilometer, der afvander til Grænsevandløb Sønderå og videre via Møllehusslusen til Vidå.

Arealerne på den danske side har ifølge kommunen et opland på cirka 400 kvadratkilometer, der afvander til Vindtved Kanal og videre til Vidå.

Det fortæller direktør for Teknik og Miljø i Tønder Kommune Ditte Lundgaard Jakobsen.

- Det handler om oplandsområderne. I Tønder Kommune går oplandet helt over østpå, hvor vi skal kunne håndtere den afvanding, der kommer. Når vi så har de ekstreme situationer, hober det sig naturligt op.

- Og det opland, man kan se på den anden side i billedet, er markant mindre. Det er simpelthen derfor, der er den forskel, siger hun.

Undersøgte den tyske side

Da Jørgen Popp Petersen havde set dronebilledet, gik han straks i gang med at undersøge afvandingsforholdene på den tyske side.

- Man kan konstatere, at de er betydeligt bedre på den tyske side end på den danske. Det er indiskutabelt.

Derfor mener han, at vandløbene på dansk side bør udvides, så de kan rumme de vandmasser, landet har oplevet i nyere tid.

- Så kan man begynde at diskutere, hvor store arealer det er, der afvandes på begge sider. Det er betydeligt større arealer på den danske side, men det skal vandløbene også være dimensioneret efter.