Se kortet: Her er de kedeligste skoler

På 13 folkeskoler mener halvdelen af eleverne, at undervisningen tit er kedelig. Se, hvor eleverne keder sig mest.

For at skolen ikke bliver alt for kedelig for Kenneth Bergholt er han hver mandag i praktisk som mekaniker i stedet for at sidde med i undervisningen på skolen.

Hagerne hviler tungt på elevernes hænder, mens albuen støtter på bordet. En elev sender et gab mod klasselokalets periodiske system og tavlen, hvor fysiklæreren fortæller om halveringstid, stråling og energikilder.

Dagens første time er lige begyndt i 9.a på Skærbæk Distriktsskole i Tønder Kommune, og kedsomheden har allerede meldt sig.

- Hvis vi skal sidde stille hele dagen og læse eller bare lytte til læreren, kan det godt blive kedeligt, siger Signe Hansen.

Halvdelen af eleverne keder sig

Signe Hansen er langt fra den eneste i klassen.

Den seneste måling af trivsel i folkeskolen for skoleåret 2017/2018 viser, at hver tredje elev i folkeskolernes 4. til 9. klasse har sagt, at de keder sig tit eller meget tit. På Skærbæk Distriktsskole er det halvdelen.

Hvor kedelig er undervisningen?

Der er stor forskel på, hvor tit eleverne keder sig i folkeskolen. På 13 folkeskoler mener halvdelen af eleverne, at undervisningen er kedelig, mens gennemsnittet på landets folkeskoler er hver tredje elev. Til gengæld har 18 skoler ifølge eleverne særlig spændende undervisning. Her er det kun hver tiende elev, der keder sig tit. Klik på en skole og se, hvor ofte eleverne keder sig.

Men der er meget forskelligt fra fag til fag, siger eleven Ali Shaiin.

- Det er kedeligt, når vi har tysk, engelsk eller historie. Jeg synes ikke, at det er sjovt.

Faktisk synes han, at det er så kedeligt at gå i skole, at han har svært ved at stå op om morgenen. Han kommer kun afsted, fordi hans far siger, at han skal, fortæller han.

Skolereform får skylden

Og det ærgrer skolens leder Klaus Fog, at kedsomheden er så stor på Skærbæk Distriktsskole. Lærere og ledere har nemlig iværksat en række initiativer netop for at komme kedsomhed til livs.

Blandt andet har valgfagshold lavet mad på en produktionsskole, mens andre elever får lov at udfordre deres kreativitet og hænder med valgfaget Håndværk og Design.

- Det er lidt nedslående, at man ikke umiddelbart kan aflæse tiltagene i statistikkerne. Men jeg tager det nu roligt, for alt, vi gør i folkeskolen, skal igennem et langt sejt træk, før det virker.

Den seneste folkeskolereform skulle ellers blandt andet afhjælpe problemerne med kedsomhed. Men at det ikke ser ud til at virke, kan politikerne på Christiansborg takke sig selv for, siger formanden for Esbjerg lærerforening, Kenneth Nielsen.

- Det er jo en logisk konsekvens af, at folkeskolen ikke har tilstrækkelige midler til at udfolde folkeskolereformen. Den skulle jo gøre skoledagen både længere, mere spændende og varieret. Det, der er sket indtil nu, er, at den er blevet længere.

Eleverne vil være kreative

I 9.a’s fysiktime er læreren i gang med at forklare det forsøg, eleverne skal i gang med. Nogle elever følger interesseret med på tavlen, mens andre er mere optaget af deres telefon.

Ifølge elever på Skærbæk Distriktsskole skal der mere bevægelse ind i undervisningen og mere undervisning ud af klasselokalet for at bringe kedsomheden ned.

- Når vi skal sidde stille hele dagen, bliver det kedeligt. Og så er det svært at deltage aktivt i timerne, siger Signe Hansen.

Hun suppleres af klassekammeraten Emilie Hausnap.

- I stedet for at skrive en rapport, kunne vi lave noget mere kreativt og komme mere ud og lære noget.

Ifølge undervisningsminister Merethe Risager arbejder regering på en justering af folkeskolereformen.