Sidstegangsvælger: 90-årige Bente forventer at sætte sine sidste kryds

Sidstegangsvælgere interesserer sig også for samfundets udvikling, lyder det fra professor.

(Foto: Niklas Møller Jørgensen © (c) DR)

Bente Hassing sidder tæt på tv’et i sin lejlighed på et plejehjem i Tinglev. Valgdækningen kører.

- Jeg har fulgt med så godt jeg kan, men det er floskler det hele, siger hun.

Men sine 90 år er det måske sidste gang, hun sætter et kryds til et folketingsvalg. Hun er i hvert fald selv overbevist om, at folketingsvalget den 5. juni bliver sidst gang, hun afgiver en stemme.

- I min alder tænker man, at alt er sidste gang - selvfølgelig også at sætte sit kryds på en stemmeseddel.

Bente Hassing fortæller, at hun hele sit liv har være politisk interesseret, har siddet i byrådet på Samsø og altid har stemt – også når hun var i udlandet.

Selvom hun ikke forventer at nå at få meget glæde af de beslutninger, der bliver truffet efter de to valg, mener hun, at det er vigtigt at stemme.

- Det er vigtigt, at alle, der kan, stemmer. Min stemme kan være medvirkende til, at der sker noget, som jeg gerne vil have, og som andre også gerne vil have.

Her stemmer Bente Hassing til de to forestående valg - hun mener selv, at det er sidste gang i sit liv, at hun stemmer.

Tænker på børnene, når de stemmer

Ved Folketingsvalget i 2015 brugte tre ud af fire i aldersgruppen 80 til 89 år deres stemmeret, mens omkring halvdelen af de 90- til over 100-årige brugte deres stemmeseddel.

Så det er slet ikke usædvanligt at interessere sig for, hvordan samfundet udvikler sig, selvom man har nået en alder, hvor man snart skal forlade det, fortæller professor i statskundskab ved Aalborg Universitet Jørgen Goul Andersen.

Han har forsket i, hvad der optager de forskellige aldersgrupper. Og for mange sidstegangsvælgere er de kommende generationers fremtid afgørende for, hvor det sidste kryds sættes.

- Primært stemmer de ikke ud fra deres egne interesser, men tænker i høj grad på deres børn og børnebørn.

Siden sidste folketingsvalg er antallet af borgere over 80 år steget med 10,6 procent. Og gruppen af de allerældeste bliver bare større i fremtiden, viser tal fra Danmarks Statistik.

Den udvikling ser Jørgen Goul Andersen positivt på. For det er de færreste, der helt har droppet at deltage i demokratiet:

- De allerfleste ældre går hen og stemmer, som de gode samfundsborgere de er. Der er nogle, der synes, det bliver for besværligt og tænker, at det ikke længere er deres verden og derfor ikke vedrører dem. Men det er få, siger han.

Et af de sværeste valg for Bente

For Bente Hassing er det især flygtninge- og intergrationspolitikken, der fylder meget. Noget hun har beskæftiget sig med, da hun var involveret i arbejdet på et asylcenter.

- Det ligger mig meget på sinde, at det (integrationen, red.) bliver godt gennemført. Indvandrere skal lære dansk og lære at forstå vores kultur, og vi skal lære at forstå deres.

Bente Hassing har fulgt nøje med i valgdækningen, så det sidste kryds bliver sat det rigtige sted.

- Det her valg har været et af de sværeste for mig. Nogle af dem (partierne, red.) har gode punkter, og nogle har punkter, jeg slet ikke bryder mig om. Dem skal jeg kende. For selvom min stemme bare er en lille del, så betyder den også noget.

FacebookTwitter