Slesvig-Holsten rejser flere tosprogede byskilte

Både dansk og frisisk optræder på et stigende antal byskilte i Slesvig-Holsten.

I Flensborg har der igennem længere tid været skiltet på både tysk og dansk. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

I Sønderjylland skabte det røre, da det tyske mindretal rejste et ønske om, at det tyske bynavn også skulle være skrevet på byskiltene i området.

Sådan er det ikke i Slesvig-Holsten. Her har man netop opsat det første skilt med tysk og det nordvestgermanske sprog frisisk.

Snart kommer der også dansk på byskiltene i Lyksborg, og i Flensborg har der igennem længere tid været skiltet på både tysk og dansk.

Lars Harms, der er friser og sidder i landdagen i Kiel for Sydslesvigsk Vælgerforening, forstår godt, at der en vis skepsis i Danmark over for tosprogede byskilte.

Men han forudser, at det vil forsvinde.

- Det skyldes jo historien, og det har jeg respekt for, men jeg er sikker på, at vi om tyve år vil opfatte tosprogede skilte som noget naturligt både nord og syd for grænsen, siger Lars Harms.

Hinrich Jürgensen, der er formand for det tyske mindretal i Danmark, mener, at det vil gavne turismen, hvis der blev indført dansk-tysk skiltning.

- Så vil man kunne se, at der bor et tysk mindretal i Sønderjylland. Det vil blandt andet gavne den kulturhistoriske turisme i området, siger han.

Det er der flere eksempler på i grænseregioner rundt om i Europa, forklarer Hinrich Jürgensen.