Slut med vikarbureauer: Psykiatrisk afdeling har succes med at fastholde læger

I psykiatrien i Esbjerg kan patienterne genkende personalet fra gang til gang. Det giver tryghed, mener landsforeningen SIND.

I psykiatrien i Esbjerg kan patienterne genkende personalet fra gang til gang. (Foto: Morten Stricker © Foto: Morten Stricker)

Nye ansigter og skiftende læger er dagligdag for mange patienter på landets psykiatriske afdelinger. Der er nemlig mangel på psykiatere, og det har betydet, at afdelingerne må ty til omkostningsfulde vikarbureauer for at dække vagterne.

I Esbjerg er det lykkedes at gå uden om bureauerne. Siden 2013 har afdelingen skåret vikarudgifterne ned fra 11 til fire millioner kroner. Det er gjort ved at bevare tilknytningen til de vikarer, som enten var i gang med et uddannelsesforløb eller i anden sammenhæng var ansat, fortæller ledende overlæge i psykiatrien i Esbjerg, Agnete Larsen.

- Vi har talt med de vikarer, som kom løbende hos os, både på plejesiden og lægesiden. Vi har talt med dem om, at vi gerne vil have dem tilknyttet og give dem oplæring, og at vi betragter dem som en del af vores personale. Og det har givet bonus, siger hun.

Afdelingen i Esbjerg har fastansat en række plejere, der før var vikarer, mens flere læger nu benytter deres fritid til at arbejde som timelønnede vikarer.

Den positive økonomiske udvikling er dog først og fremmest til gavn for patienterne, fortæller Agnete Larsen.

- Det betyder, at patienterne møder den samme gruppe af læger. De møder forudsigelighed, og de møder et vagthold, der kender hinanden, som samarbejder og kan koncentrere sig om kerneopgaven, nemlig at hjælpe de patienter, der kommer her i vagten, siger hun.

Genkendelse er væsentlig

Nedbringelsen af vikarer får ros af landsforeningen SIND i Region Syddanmark. Ifølge regionsformand Anne Hvidberg Jørgensen er genkendelse for patienterne en væsentlig del af behandlingen i psykiatrien.

- Der er mange problemstillinger i psykiatrien, og frem for alt er det vigtigt, at vores indlagte patienter har genkendelsens blik. Det vil sige, at de har set den læge eller behandler før, så det ikke er en fremmed, der kommer ind til dem hver gang. For det bygger meget på tillid, hvorvidt man får åbnet op og kan komme i gang med en fornuftig udr

edning og behandling, siger hun.

Hvor psykiatrien i Esbjerg har succes med at fastholde tidligere vikarer og dermed bringe omkostningerne ned, er niveauet stort set uændret på afdelingen i Aabenraa. Her har vikarforbruget ligget på knap otte millioner kroner siden 2013.

Ifølge ledende overlæge, Lene Høgh, ligger forklaringen i beliggenheden samtidig med, at der er et stort generationsskifte i gang, hvor flere speciallæger går på pension.

- Det tager simpelthen tid for os at få erstattet så stor en afgang, fordi vi er udfordret af, at vi ligger perifert.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på syd@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.