Smiley-ordning skal hjælpe elever med at blive klar til uddannelse

I Vejen Kommune bruger de smileyer, når det skal vurderes, om elever er uddannelsesparate.

En ny undersøgelse viser, at næsten halvdelen af de elever i 8. klasse, der er erklæret ikke-uddannelsesparate, er i tvivl om, hvilken vurdering de har fået. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Det kan komme som et chok for de folkeskoleelever, der i 8. klasse får at vide, at de ikke vurderes klar til at tage en ungdomsuddannelse.

Og flere elever er faktisk i tvivl om, hvilken vurdering de har fået.

Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, hvor 5.397 8.klasses elever har deltaget, og hvor 28 procent er vurderet ikke-parate.

I Vejen Kommune har man gjort en aktiv indsats for sikre, at eleverne får en god oplevelse, når de skal igennem den lovpligtige vurdering i 8. klasse.

Det fortæller Bendix Christensen, der er leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning UU i Vejen.

Her har man udviklet en smiley-ordning, der gør det muligt for eleverne selv at komme med deres bud på, hvor godt de klarer sig.

Det er nødvendigt, at man inddrager eleverne, mener Bendix Christensen.

(© UU Vejen)

- Tidligere har vi oplevet, at det kom som en overraskelse for mange elever, når de fik vurderingen. Det brød vi os ikke om. Derfor gik vi i tænkeboks, og spurgte os selv, hvordan vi bedre får eleverne inddraget, siger han.

Smiley-systemet fungerer på den måde, at eleverne får udleveret et skema, hvor de skal vurdere sig selv ud fra otte kompetencer, som er dem, der tilsammen afgør, om de vurderes klar til videre uddannelse.

Det er for eksempel ansvarlighed og selvstændighed.

Eleverne kan udfylde skemaerne derhjemme sammen med forældrene. Samtidig udfylder elevens lærere det samme skema. Bagefter kan både elev, forældre og lærere sammenligne skemaer og snakke dem igennem til en skole-hjem-samtale.

"Det må ikke føles som en dom"

Sammen kan de også aftale, hvor der skal sættes ind for, at eleven kan blive klar til en ungdomsuddannelse, inden de er færdige med 9. klasse.

- Ordningen gør det overskueligt for eleverne, hvad det konkret er, de bliver vurderet på, og vi kan sammen lave en plan for, hvordan de kan forbedre sig, siger Bendix Christensen og fortsætter:

- Hvis det bare er en dom, der falder, som de ikke forstår baggrunden for, så giver de op.

Bendix Christensen vurderer, at indsatsen har haft en effekt.

- Jeg vil blive meget overrasket, hvis tallene i den landsdækkende undersøgelse også gælder for eleverne i Vejen Kommune, siger han.

Vurdering af elevernes uddannelsesparathed:

  • Vurderingsprocessen indledes i 8. klasse, hvor skolen skal vurdere elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

  • Det er Ungdommens uddannelsesvejledning, der på baggrund af skolens vurdering, beslutter, om en elev er uddannelsesparat eller ej.

  • Når en elev vurderes ikke-uddannelsesparat, skal der iværksættes en målrettet indsats, hvor elev, skole, forældre og UU i samarbejde arbejder hen mod, at eleven bliver uddannelsesparat i 9. eller 10. klasse. Kilde: EVA og Undervisningsministeriet

Facebook
Twitter