Socialpædagog: Mangel på medarbejdere kan føre til vold

Undersøgelse viser, at mere end hver tredje socialpædagog var udsat for vold på et år.

36 procent af socialpædagogerne har været udsat for vold. Der skal flere hænder til, hvis tendensen ikke skal stige, siger lokalformand. (Foto: Jeppe Bøje Nielsen/Scanpix 2013) (Foto: Jeppe Bøje Nielsen © Scanpix)

Det kan være et barskt job at arbejde som socialpædagog.

En undersøgelse fra Socialpædagogernes Landsforbund viste i 2014, at 36 procent af medlemmerne inden for det seneste år havde været udsat for vold på arbejdspladsen, mens 33 procent var udsat for trusler.

Det tal kan kredsformanden for socialpædagogerne Sydjylland Michael Madsen nikke genkendende til. Ifølge Michael Madsen er en af årsagerne til vold og trusler blandt andet færre medarbejdere.

- Det pædagogiske arbejde bygger i høj grad på relationsarbejde til den borger, man har med at gøre. Og det arbejder forudsætter, at man har en god relation, og så bliver det vanskeligt, hvis man er for lidt personale til at håndtere det, siger han.

Vold og trusler

En undersøgelse fra fagforeningen FOA fra 2015 viser samme problem som undersøgelsen fra Socialpædagogernes Landsforbund. I den undersøgelse medvirkede 129 social- og sundhedsassistenter, der arbejdede i socialpsykiatrien og på psykiatriske bosteder i Region Syddanmark. Og her havde seks ud af 10 social- og sundhedsassistenter oplevet enten vold eller trusler i det seneste år.

Og når vilkårene er så belastede, kan det få yderligere konsekvenser, der forstærker risikoen for vold og trusler, vurderer Michael Madsen.

- I yderste konsekvens kan det betyde, at man må forlade sit erhverv og ikke længere kan være arbejdsdygtig.

Socialpædagogernes Landsforbund har skærpet fokus på at minimere antallet af vold og trusler.

Facebook
Twitter