Sønderjyske lastvogne kører på skinner

Der er stor stigning i lastvogne, der transporteres med tog.

Lastvognene løftes om bord på godstogene.

Man kan med rette sige, at den sønderjyske godstransport kører på skinner. Også den, der normalt er på motorvejene. Lastvognene sættes nemlig på godsvogn på kombiterminalen i Padborg, og det giver færre lastbiler på vejene og gavner miljøet.

Sidste år håndterede terminalen omkring 70.000 20 fods-containere. Det er næsten dobbelt så mange som året før, og omkring seks gange flere end i 2007.

En stigning, der glæder projektleder af kombiterminalen Sven Hansen fra TX Logistik.

- Vi har stadig en stigende forespørgsel og nye projekter og afgange fra Padborg til hele Europa. Vi kan se, at væksten ikke stopper i Padborg de næste par år, siger han.

De mange containere på jernbanen fra Padborg betyder blandt andet, at der ugentligt er rykket gods fra 380 lastbiler sydpå mod Italien over på skinnerne i stedet. Og mod nord svarer det til, at 136 færre lastbiler kører til Sverige om ugen.

Der er de seneste år investeret knap 20 millioner statslige kroner i kombiterminalen ved grænsen, netop for at fremme godstransporten.

En af dem, der har sagt god for det, er Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, der er glad for at se, at pengene er godt givet ud. Han så dog gerne en endnu større investering:

- Der skal nye spor til. Dobbeltsporet mellem Tinglev og Padborg mangler for eksempel stadig, for det duer først, når transporten fungerer over lange strækninger, siger Henning Hyllested.

Facebook
Twitter