Spektakulært fund: Middelalderhuse lå skjult under arkæologers fødder i flere hundrede år

For første gang i næsten 200 år har arkæologer fundet middelalderhuse med direkte forbindelse til Nordens største fortidsminde, Dannevirke.

Det største af de to nyfundne huse er 19 meter langt og syv meter bredt. De mørke pletter i jorden er resterne af bygningernes stolpehuller. (Foto: © Dannevirke Museum)

- Det er fantastisk.

Sådan siger leder ved Dannevirke Museum, Lars Erik Bethge, om det fund, der netop er gjort ved Dannevirke, som ligger syd for den dansk-tyske grænse.

Den seneste måned har arkæologer haft gang i skovle og gravemaskiner ved det historiske danske forsvarsanlæg fra oldtiden. Og nu er to middelalderhuse dukket op af mulden tæt på den gamle port ind i til Nordeuropa.

Arkæologer har gravet ved Dannevirke siden 1800-tallet. Og i al den tid har man stort set ikke fundet spor af mennesker direkte ved Dannevirke. Bortset fra byggeredskaber og lignende.

De to nyopdagede middelalderhuse er ifølge Lars Erik Bethge de første huse, der har en direkte forbindelse til Dannevirke. Og det er afgørende, mener han.

- Nu får vi endelig bekræftet vores formodning om, at passagen gennem volden ikke blot har været et bevogtet sted ude på den jyske hede, men at der må have været livlig grænseaktivitet.

De to huse er fundet cirka 150 meter syd for den smalle port, der var eneste passage, hvis man kom ad handelsruten fra Sydeuropa og ville ind i Norden. (Foto: © Dannevirke Museum)

Måske datidens toldpost

Det er måske ikke overraskende at finde huse et sted, hvor man ved, der har været mennesker igennem hundredvis af år. Men at det først sker nu, gør det enestående.

Det mener i hvert fald udgravningstekniker Jan Fischer fra den slesvig-holstenske styrelse for arkæologi. Han er en af dem, der har været med til at grave middelalderhusene frem.

- Derfor er det endnu mere spektakulært, at det nu er lykkedes. Jeg synes roligt, at man kan sige, at det her er et stort, stort fund, siger han.

Jan Fischer er en af dem, der har været med til at grave middelalderhusene frem. Han er udgravningstekniker fra den slesvig-holstenske styrelse for arkæologi og håber, at det videre gravearbejde ved husene kan afklare, hvad nøjagtig husene har været brugt til. (Foto: © Anne-Luise Skov, DR)

Arkæolog Astrid Tummuscheit har ansvaret for den igangværende udgravning ved Dannevirke. Ifølge hende havde de to middelalderhuse gavlene ud mod Hærvejen og stod blot 150 meter syd for portåbningen i Dannevirke.

- Vi har en formodning om, at de har været en del af transportinfrastrukturen i forbindelse med Hærvejen og Dannevirke. Men om de for eksempel var en slags sidste rasteplads før grænsen eller en toldpost, kan vi nok aldrig få endeligt afklaret.

Det er kun bygningernes stolpehuller, som har overlevet. Derfor tør hun heller ikke håbe på, at der dukker mere op af jorden, som gør det muligt at komme det meget nærmere, siger hun.

Holdet af arkæologer vil fortsætte med at grave og undersøge området frem til midten af august.

Dannevirke ligger ved Slesvig cirka 40 kilometer syd for den dansk-tyske grænse, og blev brugt af den danske hær i forbindelse med de to Slesvigske Krige i 1848-50 og 1864 samt reaktiveret af den tyske værnemagt under Anden Verdenskrig.

Siden 2018 har Dannevirke været på Unescos verdensarvsliste.