Strejke rammer kommende sygeplejersker hårdt: ’Kan betyde, at vi må forlænge uddannelsen’

Hver fjerde kommende sygeplejepraktikant i Syd- og Sønderjylland risikerer at ryge tilbage på skolebænken.

Patricia Diederichsen læser til sygeplejerske i Esbjerg. 6. september skal hun i et halvt års praktik på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, men det har strejken umiddelbart sat en stopper for. Og det betyder, at hun formentlig skal starte sit praktikforløb hjemme på skolen i stedet. (Foto: (Privat foto))

Som det ser ud lige nu, får mange studerende, der læser til sygeplejerske, ikke mulighed for at komme i gang med deres praktikforløb til september.

Det blokerer den igangværende strejke blandt sygeplejersker for.

Alene i Syd- og Sønderjylland får 50 studerende – eller næsten hver fjerde kommende sygeplejepraktikant - ikke lov til at behandle patienter og mærke hverdagen i sundhedsvæsnet, som det ellers var planen.

Frygter ikke at få de rette redskaber

En af dem er 25-årige Patricia Diederichsen, der skal i gang med sit 6. semester på uddannelsen for sygeplejersker i Esbjerg.

Hun har netop fået at vide, at den afdeling, hvor hun skal starte i praktik, ikke kan tage imod studerende, fordi afdelingen er udtaget til strejke.

- Jeg støtter op om strejken, for det får jo også betydning for mig, når jeg er færdiguddannet. Men jeg er samtidig bekymret for hvilken betydning, det har for mig, hvis jeg ikke kommer i praktik, siger hun.

Finder man ikke nye praktikpladser, vil de studerende ryge tilbage på skolen, hvor de skal begynde deres praktikforløb.

Og det vil Patricia Diederichsen være rigtig ked af.

- Man kan ikke sammenligne det boglige med det praktiske. Det er bare ikke det samme, som når man får det i hænderne. Hvad der sker i den virkelige verden, hænger ikke altid sammen med, hvad der står i bøgerne.

Det er især kontakten til patienterne og den erfaring, det giver at arbejde med mennesker, hun frygter at gå glip af.

- Jeg er bekymret for, om jeg får de nødvendige redskaber til at tage vare på borgerne, når jeg er færdig. Vi står med et kæmpe ansvar overfor dem, og den behandling, vi giver dem, fortæller Patricia Diederichsen.

Skolepraktik kan ikke erstatte den rigtige praktik

Billedet er det samme i resten af landet, fortæller Julie Bjerg Jakobsen, der er formand for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.

Praktikken på skolen kan ikke erstatte et praktikforløb på for eksempel et sygehus eller i en klinik. Derfor er det et alvorligt problem, hvis de studerende ikke kommer i praktik uden for skolen, lyder det.

- Det kan i sidste ende betyde, at vi må forlænge vores uddannelse. Og på sigt kan det gå ud over kvaliteten af vores uddannelse, hvis ikke den her konflikt løses, siger formanden.

Hun mener, at løsningen med skolepraktik er en fornuftig middelvej under de omstændigheder, der er lige nu, men det er ikke holdbart over længere tid.

Rikke Steffensen er studieleder på uddannelsen for sygeplejersker i Esbjerg. Hun fortæller, at det især er mange ambulante afdelinger, der er ramt af strejke i og omkring Esbjerg. Derfor vil skolen fokusere på, at de studerende, der starter deres praktik på uddannelsesinstitutionen, bliver undervist i ting, de vil kunne opleve der.

For eksempel vil et tema på skolen i Esbjerg være, hvordan man griber kontakten med patienter og pårørende an, når man kun har kort tid, som det er tilfældet på en ambulant afdeling, fortæller Rikke Steffensen.

Hun mener dog ikke, at et praktikforløb på skolen kan opveje den praktik, man får på en arbejdsplads.

- Vi vil gøre det så godt, vi kan, men de vil ikke få de samme oplevelser og erfaringer. Og de studerende er bekymrede for, om de vil blive gode sygeplejersker, siger hun.

Lektor: Uddannelsen mangler et ben uden praktikken

Cirka 40 procent af sygeplejerskerens uddannelse består af praktiske forløb på for eksempel sygehuse, psykiatriske afdelinger eller i hjemmeplejen. Og ifølge Arnt Louw, der er lektor for ungdomsforskning på Aalborg Universitet i København, går der rigtig meget faglig læring og dannelse tabt, når de sygeplejestuderende ikke kommer i praktik.

- Det er skolens opgave at sikre de faglige kompetencer, men i praktikken lærer de studerende at begå sig på en arbejdsplads, håndtere patienter, snakke med borgere og pårørende. Så når de studerende ikke kan komme i praktik, er det jo det hele ene ben af uddannelsen, der mangler.

Lige nu er de to sygeplejeuddannelser i Syd- og Sønderjylland ved at undersøge om nogle af de studerende kan få en praktikplads på afdelinger, der ikke er ramt af strejke, men det er en svær opgave, lyder det fra Rikke Steffensen, der har 30 studerende, som nu står uden praktikplads.

- Vi kan nok finde nogle løsninger, men jeg er ikke optimistisk i forhold til at finde 30 nye praktiksteder.

I Esbjerg starter de studerende deres praktikforløb 6. september, så der er endnu lidt tid at løbe på, mener Patricia Diederichsen.

- Jeg håber, at der bliver fundet en løsning for den her strejke, så jeg forhåbentlig kan komme ud i min praktik, siger hun.

Uddannelses- og forskningsminister, Jesper Petersen (S), ønsker ikke at kommentere sagen.

Facebook
Twitter