Tidligere ansat på skandaleramt skole: - Jeg blev bedt om at pynte på måling af trivsel

Den tidligere direktør på VUC Syd skulle angiveligt have bedt en medarbejder om at omformulere resultatet af en trivselsundersøgelse.

Det er en rapport om medarbejdernes trivsel fra 2015, som den tidligere ansatte fortæller, at han skulle skrive et resumé ud fra, der pyntede på resultatet. (Foto: Katrine Holler © dr)

En tidligere ansat på uddannelsesinstitutionen VUC SYD står i dag frem og fortæller, at han blev bedt om at pynte på resultater af undersøgelser af medarbejdernes tilfredshed.

Den tidligere ansatte hedder Søren Axelgaard. Han fortæller, at han i 2014 og 2015 blev bedt om at omformulere resultaterne fra trivselsundersøgelserne, så de fremstod mere positive.

Ifølge Søren Axelgaard, så var det den daværende direktør, Hans Jørgen Hansen, der bad ham omformulere resultaterne.

- Tallene talte for sig selv, men formuleringerne var vendt, så det fremstod mere positivt. Nogle af de data, der var meget problematiske, valgte man, at det ikke var relevant at offentliggøre, siger Søren Axelgaard.

Det arbejde, Søren Axelgaard lavede, endte, ifølge ham selv, i et resumé. I resumeet er der blandt andet udeladt grafikker fra trivselsmålingen.

Læs også

Skandaleramt skole er blevet meldt til politiet for flere forhold

Søren Axelgaards påstand bliver bakket op af to uafhængige kilder, der ønsker at være anonyme. DR Syd kender deres identitet.

Søren Axelgaard troede, at hans arbejde med trivselsundersøgelserne kun skulle udgives på VUC Syds hjemmeside. Men trivselsundersøgelsen i 2015 var en af de ting, som lå til grund for Hans Jørgens Hansen udbetaling af bonus i det år.

Konstitueret direktør afviser påstanden

Det er under alt kritik, mener formanden for Gymnasielærernes Landsforening Annette Nordstrøm Hansen.

- Det er fuldkommen uacceptabelt. Hvis det er sket, som det præsenteres her, så mener jeg, at det er en meget alvorlig sag, siger hun.

DR Syd har ad flere omgange forsøgt at få en kommentar fra den tidligere direktør Hans Jørgen Hansen, men han er ikke vendt tilbage på henvendelserne.

Den oprindelige rapport om medarbejdernes trivsel viser også, at der er 2 procent, der har en høj arbejdsglæde, mens der er 27 procent, der har en lav arbejdsglæde. Denne grafik er ikke med i resuméet. (Foto: Dr © dr)

VUC Syds konstituerede direktør Vinnie Lerche kalder Sørens Axelgaards beskyldninger for grundløse.

- Jeg er dybt rystet over, at tidligere medarbejdere kan sige, at de er blevet bedt om at forfalske dokumenter, der skal være tilgængelige på vores hjemmeside. Det er ekstreme beskyldninger. Det er jeg nødt til at understrege. Jeg har bedt om at få dokumentation for påstanden, og det har jeg ikke fået, siger hun.

Efter DR Syd gik ind i sagen, er den oprindelige trivselsrapport også blevet lagt ud på VUC Syds hjemmeside.

Læs også

Efter flere møgsager: VUC Syd har stadig tillid til bestyrelsesformand

DR Syd har fået to eksperter i arbejdsmiljø til at se på de to rapporter.

Henrik Povlsen, ekspert i arbejdsmiljø hos rådgivningsvirksomheden Orbicon, har ikke meget til overs for det korte resumé, der oprindeligt var det eneste, der var tilgængelig på VUC Syds hjemmeside.

- Det er mangelfuldt og utilstrækkeligt. Resumeet får ikke i tilstrækkelig grad nuancerne med, siger han.

Og det er bestemt heller ikke normalt, at trivselsundersøgelser bliver skrevet om, vurderer Tage Søndergaard Kristensen, der er ekspert i psykisk arbejdsmiljø og tidligere professor ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

- Det er dybt kritisabelt, men det viser sig jo også i undersøgelsen, at arbejdsmiljøet har været meget dårligt, siger han.

"Der skal tages ansvar"

Spurgt til, hvorfor Søren Axelgaard valgte at gøre, hvad den tidligere direktør angiveligt bad ham om, svarer han:

- Jeg følte ikke, jeg havde et valg. Der var ikke en kultur på VUC Syd for, at man stillede spørgsmål. Og der var slet ikke en kultur for, at man gik imod sin nærmeste leder eller direktøren, mener Søren Axelgaard.

I den oprindelige rapport om medarbejdernes trivsel på VUC Syd i 2015 fremgår det blandt andet, at medarbejderne på VUC Syd har en lav arbejdsglæde. Denne oplysning er også taget med i resumeet, men man har ikke medtaget den generelle arbejdsglæde på arbejdsmarkedet som sammenligningsgrundlag. (Præcisering: I den oprindelige billedtekst fremgik det, at grafikken på billedet ikke er medtaget i resumeet. Dele af informationerne i grafikken er medtaget i resuméet. Derfor er billedteksten præciseret til det ovenstående. DR beklager fejlen.) (Foto: Dr © dr)

Søren Axelsgaard fortæller også, at han længe har overvejet, om han skulle fortælle sin historie offentligt.

- Jeg har valgt at stå frem nu, fordi jeg mener, det er på tide, at VUC Syds bestyrelse begynder at tage et ansvar for den måde, uddannelsesstedet er blevet drevet på, siger han.

Bestyrelsesformand i VUC Syd og borgmester i Haderslev Kommune, H.P. Geil (V), har ikke ønsket at svare på kritikken.

Det er ikke første gang, VUC Syd har været i mediernes søgelys. Radio24syv har blandt andet bragt en række historier om skolens brug af offentlige midler.

På den baggrund har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet bedt om en redegørelse fra VUC Syd. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil også undersøge uddannelsesinstitutionens måde at opgøre fravær på.

Få et overblik over en række sager, der er blevet kritiseret herunder.

Sagerne om VUC Syd

  • I løbet af sommeren har Radio24syv bragt en række afsløringer om VUC Syds brug af offentlige midler.

  • Det er blandt andet blevet kritiseret, at 380.000 kroner blev brugt på en studietur for 15 mand i bestyrelsen og ledelsen. Radio24syv kunne afsløre, at der kun var få dage med faligt indhold på turen. Studieturen grænser til misbrug og mandatsvig, mener ekspert. Bestyrelsesformanden slår fast, at der var et fagligt indhold.

  • 3,8 mio. kroner blev brugt på at sende næsten 200 medarbejdere til udlandet på ture kaldet ”Pædagogiske Dage”. Turene bød på 4-5 stjernes hoteller, festmiddage med fri bar og underholdning transporteret til udlandet.

  • På de seneste tre år er der blevet brugt 1,6 mio. offentlige kroner på at sponsorere det lokale foreningsliv. Flere af kontrakterne indeholder modydelser som VIP-billetter, adgangskort og fribilletter. Det på trods af, at Rigsrevisionen kritiserer sådanne sponsoraftaler. VUC Syd har svaret Rigsrevisionen, at de som hovedregel ikke benytter sig af modydelserne. Den 12. september meddelte bestyrelsen, at det nu er helt slut med at få "gavelignende" modydelser for sponsorater.

  • Mere end 225.000 kroner blev brugt på at indrette den afgåede direktørs kontor med både designermøbler og et Bang & Olufsen TV. Derudover hang der kunst for over 200.000 kroner på kontorets vægge.

  • I efteråret 2015 fik den forhenværende direktør opbakning af bestyrelsen til en bygge-ordre på knap 45 millioner kroner til en lokal entreprenør, som direktøren selv har samarbejdet med om et privat ejendomsprojekt. Direktøren havde dog ikke fortalt om det private samarbejde, og eksperter fastslår, at direktøren har ført bestyrelsen bag lyset.

  • Sagerne har betydet, at den tidligere direktør trak sig fra posten.

  • På et pressemøde den 12. september kunne bestyrelsen i VUC Syd fortælle, at der stadig var tillid til bestyrelsesformanden, og at der ikke ville ske yderligere fratrædelser.

  • Bestyrelsen i VUC Syd har desuden droppet at give Apple Watches til ledelsen på skolen som et personalegode. Der er tidligere blevet købt Apple Watches for 40.000 kroner til 13 ledende medarbejdere.

FacebookTwitter