Truet fugl bygger rede på trafikeret strand: Nu lokker børn dem i sikkerhed

Træfugle lavet af børn skal lokke den truede dværgterne til at yngle i beskyttede områder.

Terner tiltrækkes af artsfællers form og farve, så det betyder ikke noget, at lokketernerne er stumme og har en skrue som næb. (Foto: Marco Brodde © Fanø Kommune)

Hundeluftere, badegæster, tidevand, børn med drageflyvere og rovdyr om natten.

Der er mange udfordringer, der gør det svært for den udrydningstruede dværgterne at yngle midt på Fanøs strande, hvor den allerhelst vil være.

Derfor er øens børn nu sat i arbejde.

Med sav og pensel er de mindste elever på Fanø Skole ved at bygge fugle i træ, som ligner dværgternen. Træ-terner, der skal lokke de rigtige terner hen til mere fredelige yngleområder i Vadehavet.

Det fortæller Macro Brodde, der er naturvejleder i Fanø Kommune. Det er ham, der har fået idéen med at lade skoleeleverne hjælpe med naturbeskyttelsesprogrammet.

- Her kan vi "udnytte” børnenes glæde ved at være kreative til noget, vi faktisk kan bruge ude i naturen, siger han.

I udlandet har det virket

Nationalparken, vadehavskommunerne og Aarhus Universitet har udpeget de bedste ynglesteder, hvor dværgternerne kan få mest mulig fred til at yngle. Det er her, elevernes lokketerner skal sættes ud.

Dværgternen lægger gerne sine æg midt på stranden. Men her bliver de også forstyrret af strandgæster, løse hunde og ræve om natten. Forstyrrelserne får en del af skylden for at bestanden er gået stærkt tilbage. (Foto: John Frikke © Nationalpark Vadehavet)

Og selvom elevernes lokketerner ikke er levende, viser lignende projekter fra udlandet, at lokketerner virker.

- Ternerne tiltrækkes af artsfæller. Det gør ikke noget, at de ikke bevæger sig. Bare de ligner terner, siger Marco Brodde.

John Frikke, der er projektkonsulent ved Nationalpark Vadehavet, håber, at børnenes træterner kan være med til at sætte skub i bestanden af terner, så de ikke ender med udryddelse.

- Lige nu er ternebestanden ikke i vækst, fordi ynglesuccesen er negativ. Ved at lokke dem hen til de steder, vi har reserveret til dem, øger vi chancerne for, at de får ungerne på vingerne.

Skoleelevernes lokketerner skal sættes ud i Vadehavets natur i løbet af april, hvor dværgternerne vender hjem fra Afrika for at yngle i Vadehavet.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk