Turister forvilder sig ind på forbudt område: Nye ’ballonmaster’ skal advare om skarpe skud

Det nye advarselssystem koster 12 millioner kroner.

27 nye master er ved at blive sat op i Forsvarets skarpskydningsområde ved Oksbøl.

De otte meter høje master skal øge sikkerheden for de mange turister, der færdes i området.

Militæret har gennem de senere år oplevet, at vildfarne turister bevæger sig ind i området, fordi de ikke er klar over, at der skydes med skarpt.

- Det er 12-15 gange om dagen her i sommerperioden, at vi er nede og fortælle turisterne på stranden, at der er en skarpskydning i gang. Og inde i landet er det op til fem gange om ugen, at vi må fortælle turisterne, at de ikke må være her, siger major på Oksbøl Kaserne Stig Gunnar Larsen.

Rødt signal ryger til tops

Øvelsesterrænet ligger op ad populære sommerhusområder i Vejers og Blåvand, hvor der er masser af turister.

Helt konkret betyder det derfor nu, at når et rødt signal hejses op i masten, bliver der skudt med skarpe skud, og så skal man holde sig væk.

- Med de nye master kan turister og fastboende bedre orientere sig om, hvornår vi skyder med skarpt, siger Stig Gunnar Larsen.

Højere og tættere

De nye master erstatter nogle gamle, som stod længere fra hinanden og var knap så høje.

- I det gamle system kunne der være op til en kilometer mellem hver ballon, og det betød, at på mørke vinterdage kunne folk være i tvivl, om der var hejst en ballon eller ej. Det nye system er frem for alt meget mere tætliggende, så folk kan se, når vi skyder, siger Stig Gunnar Larsen.

På de mørke vinterdage vil der også være lys i masterne.

I forvejen er der mange advarselsskilte i området, og nu bliver der sat yderligere 75 advarselsskilte op - i alt vil 46 af dem være belyste.

Det hele koster 12 millioner kroner og viser, at der 200 dage om året skydes med skarpt i området.

Delte meninger

Spørger man turisterne i området, så får det nye initiativ en lunken modtagelse.

- Jeg synes, det har været fint inden. Jeg kan ikke se, hvorfor det skulle hjælpe, at masterne er højere, siger Herdis Eriksen fra Hjordkær ved Aabenraa.

Erik Eriksen fra Rødekro ved Aabenraa er enig:

- Der er jo skiltet i forvejen, og der står allerede, hvad man må og ikke må. Så jeg forstår ikke, at man skal bruge så mange penge på det her, siger han.

  • Skilte viser, at det er et skarpskydningsområde. (Foto: Peter Halkjær)
  • Sådan ser de nye 'ballonmaster' ud. (Foto: Peter Halkjær)
  • Major Stig Gunnar Larsen tror på, at det nye advarselssystem får en effekt. (Foto: Peter Halkjær)
1 / 3

Men det er nødvendigt med et nyt advarselssystem, fortæller majoren.

- Udfordringen ligger i, at der kommer flere turister til området. Der er større udskiftning af turister, og de har ingen historik med om, hvad det er for et område. Derfor er der nødt til at være nogle synlige balloner og skilte, der viser, at de skal være ekstra opmærksomme, forklarer Stig Gunnar Larsen.

Hans Kristian Wium Olesen fra København mener, det er turisternes eget ansvar at orientere sig i området.

- Hvis det er det, der skal til for, at folk ikke træder ud på skydebanen, så er det vel det, der skal til. Men i sidste ende er det jo turisternes eget ansvar, mener han.

  • Hans Kristian Wium Olesen mener, at det i sidste ende er turisternes eget ansvar at orientere sig. (Foto: Peter Halkjær)
  • Erik Eriksen synes, det er mange penge at bruge på et nyt advarselssystem. (Foto: Peter Halkjær)
  • Venstre-borgmesteren i Varde Kommune, Erik Buhl, bakker fuldt op om det nye system.
1 / 3

Til gengæld er der ingen vaklen i geledderne hos Feriehusudlejernes Brancheforening.

Her er man glad for det nye initiativ.

- Vores gæster lægger meget vægt på, at der er orden i tingene. Og tryghed er noget af det vigtigste for dem. Det er med til, at de vender tilbage til området, siger Poul Fejer Christiansen, der er vicedirektør i Feriehusudlejernes Brancheforening.

Samme holdning har den lokale Venstre-borgmester i Varde Kommune, Erik Buhl.

- Militæret og turisterhvervet i området er to store arbejdspladser, og de skal harmonere med hinanden. Derfor er det helt afgørende med sikkerheden, siger Erik Buhl.

Major Stig Gunnar Larsen er heller ikke i tvivl om, at sikkerheden nu bliver bedre for turisterne.

- Vi har helt klart en forventning om, at det nye sikkerhedssystem gør det væsentligt mere klart, at der er skarpskydning hernede, slutter han.