Tusindvis af patienter skal undersøges for farlige multiresistente bakterier

Målet er at undgå, at patienter smitter hinanden med multiresistente bakterier.

Sygehus Sønderjylland vil undersøge, hvordan man bedst stopper udbredelsen af multi-resistente bakterier. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

I dag ved man ikke, hvor mange patienter der er smittet med multiresistente bakterier, som kan være farlige, fordi de ikke kan behandles med penicilin.

Men det skal ny forskning give svar på.

Forskere fra Sygehus Sønderjylland har fået 3,5 millioner kroner af Sundheds- og Ældreministeriet og Region Syddanmark til at undersøge udbredelsen af multiresistente bakterier på otte akutafdelinger i Danmark.

Det skal gøres ved at undersøge alle patienter, når de kommer ind på akutmodtagelsen, fortæller overlæge på Akutcenter Aabenraa Christian Backer Mogensen. Omkring 10.600 patienter vil blive undersøgt i forsøget.

- Vi vil spørge alle patienter, om vi må pode dem forskellige steder på kroppen, for at se, om de bærer de bestemte bakterier. Desuden vil vi også spørge dem, om de har været udsat for smitte, forklarer han.

Vigtigt at finde multiresistente hurtigt

Forskningsprojektet skal give lægerne et redskab til mere effektivt at finde resistente patienter, så man kan isolere patienterne hurtigt og gerne før, de smitter andre, siger Christian Backer Mogensen.

- På lang sigt vil det betyde, at vi kan skærme patienter, fra andre patienter, der har resistente bakterier, eller hvis de selv er bærer af dem, kan vi hjælpe dem til at finde ud af, hvad der skal gøres ved det.

Udover Sygehus Sønderjylland deltager sygehusene i Odense, Aalborg, Hjørring, Aarhus, Herning, Køge og Slagelse også i forsøget.

Projektet begynder i januar og resultaterne offentliggøres i efteråret 2018.

Facebook
Twitter