Tysk i 0. klasse er en stor succes: Nu tør eleverne sige mere

Sønderjyske skoler har gode erfaringer med at begynde tidligt med tyskundervisning.

I Tønder og Aabenraa har de kommunale skoler gode erfaringer med at undervise eleverne i tysk allerede i indskolingen. (Foto: COLOURBOX)

Det er ikke nødvendigt at vente til 5. klasse med at sætte tyske gloser på skoleskemaet.

Det viser de første erfaringer fra flere sønderjyske skoler.

Allerede i 0. klasse starter tyskundervisningen på de kommunale skoler i Tønder. Sådan har det været siden 2015, hvor Tønder Kommune som et forsøg indførte tysk i indskolingen.

Her er den tidlige tyskundervisning indtil videre modtaget positivt, fortæller Lene Nørgaard, der er skolekonsulent i kommunen.

- Eleverne tager godt imod den måde, de præsenteres for tysk på. De er langt mere trygge i at tale sproget og meget mere engagerede i at lære det, siger hun.

I Aabenraa begynder eleverne at lære tysk i 3. klasse. Her mærker lærerne, at eleverne får et kæmpe forspring, når de kommer op i de ældre klasser.

- Jeg kan tydeligt mærke det på den 7. klasse, jeg lige har overtaget. De har et godt ordforråd, og de forstår sætningsopbygningen. Og de tør sige noget. Som lærer er jeg meget tilfreds, siger Winnie Rieder, der er lærer på Høje Kolstrup Skole og tovholder på projektet Tidlig Tysk i Aabenraa Kommune.

Børn skal være bedre til sprog

Skolereformen fra 2014 har en vision om, at børn skal have bedre sprogkompetencer ved at starte undervisningen i sprog tidligere.

Tønder og Aabenraa var de første i landet, der startede med at indføre tysk i indskolingen.

Der er endnu ingen 9. klasses afgangsprøver, der kan vise effekten af tidlig tyskundervisning, men ifølge Petra Daryari-Hansen, der er lektor i fremmedsprogsdidaktik, er der fordele ved at børn bliver præsenteret for et fremmessprog i en tidlig alder.

- Yngre elever har større åbenhed, når de skal lære et nyt sprog, og det er nemmere at påvirke deres udtale. Når de bliver ældre, er der større chance for, at de føler sig mere hjemme i sproget, siger hun.

Facebook
Twitter