Tyskerne skælder ud: 600 meter af vildsvinehegnet skal ikke gå gennem skov

Tyske politikere skal i dag beslutte, om de vil klage over, at hegnet skal gå gennem Kollund Skov.

Flere af de tyske politikere vil ikke have, at 600 meter af det i alt 70 kilometer lange vildsvinehegn skal gå gennem Kollund Skov - som her ses på billedet. (Foto: Mai Jessen)

Politikerne i Flensborg Kommune skal på et møde i aften tage stilling til, om de vil modsætte sig, at en del af det omdiskuterede vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse skal gå gennem Kollund Skov.

Det drejer sig om 600 meter af vildsvinehegnet, som står til at blive sat op i skoven ved Flensborg Fjord.

Som det ser ud lige nu, tegner der sig et flertal til, at politikerne vil beslutte at bede sin forvaltning om at forhandle med Danmark - om at vildsvinehegnet ikke skal gå gennem skoven.

Skal stå fast på retten

Frem til 2006 ejede Flensborg Kommune den del af skoven, hvor 600 meter af vildsvinehegnet skal bygges, og tyskerne fik ved salget tinglyst, at der aldrig må bygges dér.

Den ret bør man stå fast på, mener Arne Rüstemeier, gruppeformand for CDU i Flensborg Byråd.

- Vi har solgt en skov i Kollund. En skov, der længe har tilhørt Flensborg by – endda også efter 1920 og efter 2. verdenskrig. Den har vi solgt med den vigtige servitut, at der ikke må bygges i skoven. Og den ret holder vi fast på, siger Arne Rüstemeier.

Vildsvinehegnet skal stort set følge den dansk-tyske grænse. (Foto: Grafik) Signe Heiredal © © (c) DR)

Desuden overvejer de tyske politikere at bede det tyske udenrigsministerium om hjælp.

Det kan få stor betydning, hvis det sker. Det siger lektor ved Syddansk Universitet og ekspert i ekspropriationsret Frederik Waage.

- Man risikerer at komme ud i en situation, hvor en dansk myndighed skal træffe en beslutning om ekspropriation, som direkte griber ind i forholdet til nabolandet Tyskland. Det eskalerer den diskussion, der har været om vildsvinehegnet, yderligere, siger Frederik Waage.

Kan ende med en sag mellem to lande

Danmark er i sin gode ret til at ekspropriere og bygge i skoven på trods af den gamle aftale, vurderer Frederik Waage.

Og hvis beslutningen i dag bliver at modsætte sig, så er hegnet ikke længere en sag mellem en tysk kommune og et dansk ministerium.

Så bliver det en sag mellem Danmark og Tyskland, mener Frederik Waage.

- Jeg vurderer, at man vil skulle involvere Udenrigspolitisk Nævn, hvis man træffer en beslutning om ekspropriation, som er i modstrid med den tyske kommunes beslutninger og opfattelse af, hvad man skal bruge dette stykke jord til, siger Frederik Waage.

Skovfoged ved Naturstyrelsen Vadehavet Anders Rahbek viser her, hvor hegnet skal gå igennem Kollund Skov. (Foto: Mai Jessen)

Dødt vildsvin på dansk jord kan få store konsekvenser

Men det vil være at gamble med Danmarks svineeksport, hvis myndighederne skal ændre vildsvinehegnets rute omkring Kollund Skov for at komme Flensborg Kommune i møde.

Det vurderer chefkonsulent i Fødevarestyrelsen Stig Mellergaard.

- Så vil der stadig være en risiko for, at vi kan få et dødt vildsvin på dansk territorium, siger Stig Mellergaard.

Hvis man flytter hegnet, så det i stedet går nord om det omdiskuterede område i Kollund Skov, vil et tysk vildsvin smittet med afrikansk svinepest uhindret kunne gå ind på dansk jord og lægge sig til at dø.

Og så vil det få fatale konsekvenser, siger Stig Mellergaard.

- Så skal vi indmelde til den internationale dyresundhedsorganisation, at vi har fundet afrikansk svinepest på dansk territorium. Det vil øjeblikkeligt bevirke, at alle tredjelandes eksportmarkeder vil lukke af, mener Stig Mellergaard.

Her kan du se indslaget fra TV Avisen den 28. januar i år, hvor det første spadestik til vildsvinehegnet blev taget.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter