Uacceptabelt og uanstændigt: Efter fire år er der stadig ulovlig brandsikring på flere plejehjem

Alle landets plejehjemsbygninger blev i 2018 undersøgt for mangler efter flere dødsbrande.

Plejehjemmet Birkelund ved Kollund i Aabenraa Kommune er et de steder, hvor der stadig er ulovlige mangler ved brandsikringen af bygningen. Der mangler brandsikre døre- og glasvægge. (Foto: © Hanne Høier, DR)

D. 25-01-2023: Rettelse: Det fremgik tidligere af denne artikel, at også Gentofte Kommune har ulovlige mangler ved brandsikringen af plejehjem. Efter udgivelse har det vist sig, at en indberetningsfejl fra kommunens side har gjort, at det hos den relevante styrelse fremgik, at der var ulovlige mangler i brandsikkerheden på et af kommunens plejehjem. Det er ikke korrekt. Det er nu rettet i artiklen.

Døre og glasvægge ud til flugtveje, der ikke er brandsikre.

Det er nogle af de ulovlige ting, der på fjerde år hjemsøger enkelte af landets kommuner. De opdagede manglerne i 2018 og fik året efter krav om at få styr på det fra Christiansborg.

Men det har de stadig ikke fået, viser en gennemgang lavet af DR.

Og det både chokerer og forarger Nina Bruun, der er seniorkonsulent i Ældre Sagen.

- Det er uacceptabelt og uanstændigt. Det her, det er jo ikke småting, det handler om. Det er det, der kan gøre, om beboeren når at blive reddet ud i tide.

- At der er gået så lang tid, og at der ikke har været sanktioner overfor de kommuner, der ikke er kommet i mål, er meget svært for os i Ældre Sagen at forstå, siger hun.

Kan gælde liv eller død

Efter flere dødsbrande på plejehjem blev alle landets plejehjemsbygninger i 2018 undersøgt for mangler ved brandsikringen – for eksempelvis branddøre og automatiske sprinkleranlæg.

Undersøgelsen viste udbredte og ulovlige problemer. Kommunerne fik derfor kravet fra den daværende minister om at sikre, at alle plejehjem lever op til lovkravene. En kommune har nemlig pligt til at få styr på alle ulovlige forhold, den kender til.

Mandag kunne DR fortælle om ting som spærrede flugtveje, der sidste år havde kastet 3.000 påbud af sig til landets plejehjem.

Nu kan DR altså også fortælle, at der er enkelte kommuner, hvor der er større og ulovlige problemer med brandsikringen af plejehjemsbygningerne. Det er mangler som brandsikre glasvægge ud til flugtveje og brandsikre døre og rør.

Det er ting, der kan være afgørende for liv eller død, fortæller Ib Bertelsen, der er direktør i Brand og Sikring - rådgivere i brandsikkerhed. Og der skal derfor være ”virkelig gode undskyldninger” for, at kommunerne endnu ikke har fået styr på det, mener han.

- De har jo haft tilstrækkelig tid til at få de her ting bragt i orden. Medmindre det er nogle meget væsentlige og store ombygninger, der kan kræve lidt længere tid. Ellers burde det være i orden nu - helt afgjort, siger han.

Det kommer der også i de fire kommuner senest i 2025 ifølge kommunerne.

Corona og prioriteringer

Men det er endnu ikke sket blandt andet på grund af corona og andre prioriteringer, lyder det fra senior- og socialudvalgsformanden i Aabenraa Kommune, Michael Christensen (SF).

- Vi har vurderet, at det ikke er akutte forhold, og der har blandt andet været corona, så vi ikke har kunnet komme ind på plejehjemmet. Når det ikke er akut, indgår det jo i en kommunes prioritering.

- Vi har nok at bruge vores penge på. Der er masser af ting, der skal laves, siger han.

Men det er dårlige undskyldninger, mener Nina Bruun fra Ældre Sagen.

- Man kan jo spørge sig selv, om man ville være forstående og købe den forklaring eller undskyldning, hvis det var ens egen mormor eller farmor, der brændte inde på plejehjemmet, fordi man havde nedprioriteret brandsikkerheden, siger hun.

Ældre Sagen vil have ministeren til at gå ind i sagen. Den nuværende social- og boligminister, Pernille Rosenkranz-Theil, fra Socialdemokratiet har ikke ønsket at stille op til interview, men henviser til Kommunernes Landsforening. Her erkender direktør Stine Johansen, at kommunerne skal leve op til lovgivningen.

- Selvfølgelig skal brandsikkerheden være i orden. Og det gælder jo også de steder, hvor de stadig ikke er mål, siger hun.