Udenlandske par strømmer til for at blive gift: Kommuner lukker nu for flere vielser

Lovændring fra næste år gør det sværere for udenlandske par at blive gift i Danmark.

Vielseskontoret i Tønder Kommune har fået så mange henvendelser fra udenlandske par, der ønsker at blive gift inden næste år, at de må lukke for flere tilmeldinger. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)

Telefonerne gløder på kommunernes vielseskontorer forud for næste års nye regler om udenlandske par, der ønsker at blive gift i Danmark.

Særligt Tønder Kommune har fået så mange henvendelser fra ivrige par, at de allerede i starten af oktober måtte lukke for flere vielser. Normalt vier kommunen omkring 2000 udenlandske par fortæller giftefoged Heidi Jensen.

- Hvis vi tog alle par ind, ville vi simpelthen drukne i henvendelser. Inden for de sidste par måneder, inden vi besluttede at lukke for nye sager, var antallet af sager stærkt stigende, siger hun.

Parrene er, ifølge Heidi Jensen, nervøse for, om de må vente meget længe på at blive gift, hvis de ikke når det inden nytår.

Henover sommeren har også vielseskontoret i Aabenraa Kommune mærket samme interesse fra udenlandske par. Især efter Tønder Kommune meldte alt optaget, fortæller giftefoged Lisbeth Klift Jørgensen.

- I løbet af en uge fik vi 80 henvendelser, hvor vi normalt plejer at få ti. Vi har fået så mange ansøgninger, at vi ikke har flere ledige tider i det her år, siger hun.

Lovændring forbyder proformaægteskaber

Alle Folketingets partier med undtagelser af Dansk Folkeparti indgik i maj en aftale, der fra næste år forbyder proformaægteskaber, hvor målet er at få ophold i EU.

Der bliver oprettet en ny specialiseret central enhed, der skal kontrollere udenlandske par, hvor ingen af parterne er danske statsborgere og ikke har ret til permanent ophold i Danmark. En opgave, som tidligere lå hos kommunerne.

Den specialiserede centrale enhed kan afvise udenlandske par i at blive viet i Danmark, hvis der mistanke om proformaægteskaber eller falske dokumenter.

Kun ved mistanke om fusk, skal enheden gennemføre en detaljeret undersøgelse.

Må henvise til andre kommuner

Udenlandske par kan stadig ønske at blive viet i Tønder Kommune efter den nye ændring. Ifølge giftefoged Heidi Jensen i Tønder Kommune kan parrene risikere, at der bliver stillet andre krav, og dokumenterne bliver sværere at få igennem.

- Vi forventer, at der kommer en periode med langt færre vielser, fordi det kan tage tid, at få ændringen op at køre. Vi forestiller os, at parrene kan risikere, at der bliver stillet andre krav, siger hun.

I Tønder- og Aabenraa Kommune henviser vielseskontorene de udenlandske par til de omkringliggende kommuner, hvoraf både Haderslev-, Sønderborg- og Esbjerg Kommune mærker travlheden og forventer alt optaget resten af året inden længe.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk