Ulovlig sagsbehandling: ’Det afgørende skal være borgerens behov – ikke hvad der er billigst for kommunen'

Lektor i socialret mener, at Haderslev Kommune bryder loven, når de afviser at give borgere en ældrebolig, fordi det bliver for dyrt, hvis borgeren flytter ud af kommunen.

Eva Naur Jensen er lektor i socialret ved Aarhus Universitet, og ifølge hende bliver der snydt på vægten overfor borgerne, når eventuelle fremtidige udgifter får en rolle i sagsbehandlingen. (© Advokurser.dk)

Det er ulovligt, når Haderslev Kommune giver borgere afslag på at få en ældrebolig, fordi kommunen frygter, at det kan blive dyrt for kommunekassen på længere sigt.

Det vurderer lektor i socialret ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet Eva Naur Jensen.

- Det afgørende skal jo være borgerens behov for en ældre- og handicapvenlig bolig – ikke hvad der er billigst for kommunen i det lange løb, siger hun.

Pensionist Søren Jensen kan få frisk luft på sin altan, men han kan ikke komme videre ned i haven uden hjælp. Han føler sig indespærret og kan ikke tage hjemmefra uden, at det bliver planlagt. (Foto: © Hanne Høier, DR)

Kommunens økonomi er irrelevant

Haderslev Kommune har mere end 100 tomme ældreboliger - alligevel afviste de sidste år 74 borgere, der ansøgte om at få et ældre- og handicapvenligt hjem.

Allan Emiliussen (V) er formand for Senior- og Socialudvalget i Haderslev Kommune. Han har tidligere forklaret, at de mange afvisninger til ældreboliger blandt andet sker, fordi kommunen oplever, at mange, der bliver visiteret til en ældrebolig, flytter til en anden kommune. Og det kan blive dyrt, fordi pengene følger borgeren.

Og det er altså den form for spekulationer i sagsbehandlingen, der ifølge Eva Naur Jensen strider imod almindelig forvaltningsret.

- Man må kun tage hensyn til det, der er relevant for at løse borgerens behov. Og her begynder man at tænke i fremtidige budgetter. Det er ikke relevant for borgeren. Det må man ikke tage hensyn til. Det er ulovligt, vurderer hun.

Eventuelt incitament skal væk

Sagen fra Haderslev kalder på et gennemsyn af, hvad det er for en praksis, der foregår ude i kommunerne. Det mener boligordfører for Socialdemokratiet, Thomas Monberg.

- Vi skal finde ud af, hvad det egentlig er, de gør – og hvorfor det her er vanskeligt. Hvis der er et incitament til at lade boliger stå tomme, skal vi jo have fjernet det, siger han.

Allan Emiliussen understreger, at mennesket altid kommer før økonomien i sagsbehandlingen. Ifølge ham har kommunen handlet inde for lovens rammer. Men han erkender, at der den senere tid er sket en stramning af de kriterier, man skal opfylde for at blive visiteret til en ældrebolig.

- Jeg kan ikke afvise, at den stramning, der er sket, måske har været for stram.

Udvalgsformanden fortæller, at han tager sagen alvorligt. Derfor vil han efter sommerferien se på, om kommunens kriterier for at tildele borgere en ældrebolig er blevet så stramme, at deres sagsbehandling er blevet ulovlig, siger han.

I hele landet havde kommunerne i 2021 en udgift på 260 millioner til husleje i tomme ældreboliger, viser en rapport fra Ældreministeriet.