Underjordiske lossepladser med tonsvis af giftigt affald skrumper

Op mod 30 procent mindre affald ender i den syd- og sønderjyske muld.

Mindre og mindre affald bliver deponeret i de sønderjyske kommuner. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Der bliver gravet færre gummistøvler, haveslanger og badedyr ned i den syd- og sønderjyske muld.

Det viser en rundringning til områdets kommuner, som DR Syd har lavet.

Genbrugspladserne har nemlig fokus på at nedbringe mængden af deponi - altså affald der skal graves ned.

På genbrugspladserne i Vejen Kommune udgjorde deponi-mængden i 2013 næsten fem procent af den samlende mængde affald. Det tal er nu faldet til cirka én procent.

Ifølge affaldskonsulent i Vejen Kommune, Michael Deleuran, skyldes faldet, at man blandt andet har fjernet både container og skilte til deponi for at gøre det mere besværligt for borgerne at deponere deres affald.

- Det gør, at folk naturligt henvender sig til pladsmanden med ting, de tror skal i deponi, som vi på den måde får sorteret fra, siger han.

Deponi er dobbelt så dyrt som afbrænding

Det koster omkring 900 kroner at køre et ton affald til deponi. Hvis affaldet er defineret som farligt, koster det cirka 1300 kroner per ton. Til sammenligning koster det omkring 400-500 kroner at køre et ton almindelig affald til forbrænding, skriver affald.dk på sin hjemmeside.

- Det, der er tilbage, kommer vi populært sagt ned i et hul i jorden. Der bliver det dækket til, og så ligger det dernede i 30-50 år eller mere, siger Michael Deleuran.

I Vejen Kommune drejer det sig om 223 tons affald, der bliver dumpet i en stor udgravning. Bunden af hullet til deponi er beklædt med plastik og har et dræn for at undgå, at der løber giftige stoffer ud i jorden, når vand skyller gennem affaldet.

Genanvendelse er godt, men ikke nok

I Sønderborg har de reduceret mængden med næsten 1700 tons siden 2013, mens deponimængden hos Arwos i Aabenraa Kommune er faldet med 30 procent siden 2013. Det tal kan komme endnu højere op, hvis borgerne hjælper til, siger Aabenraa Kommunes affaldschef, Stinne Stokkebro.

- Nogle gange bliver vi nødt til at smide ting i deponi, fordi det er sammensat af flere materialer. Så afleverer man for eksempel et kakkelbord, er det en god idé at banke kaklerne fri, så træ og kakler bliver skilt ad. Skiller man tingene ad, kan langt størstedelen genanvendes, siger hun.

I dag bliver porcelæn til for eksempel toiletkummer knust og genbrugt i bygge- og anlægsbranchen.

I følge professor i affald og ressourcer ved DTU, Thomas Fruergaard Astrup, frigiver affaldet potentielt ressourcer andre steder, men for miljøet har faldet af deponeret affald ikke betydelig effekt, mener han.

- Det er fornuftigt, og i det store miljøregnskab er det et lille skridt i den rigtige retning, men det har ikke den store miljømæssige gevinst, siger han.

Facebook
Twitter