Undersøgelse: Mink lugter mindre end hidtil troet

Klager fra naboer til minkfarme fik i 2013 Miljøministeriet til at bestille undersøgelsen.

I undersøgelsen er man nået frem til 6,5 lugtenheder per mink, mens man tidligere har målt 7 lugtenheder per mink. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Klager fra naboer, der følte sig voldsomt generet af lugten fra minkfarme fik i 2013 Miljøministeriet til at bestille en undersøgelse af, hvad der var af lugtgener ved minkfarme.

Nu er resultatet af undersøgelsen kommet, og det viser sig, at mink ikke lugter mere, end man tidligere har troet. Faktisk udskiller den enkelte mink færre lugtenheder, end man tidligere har målt.

I Foreningen for Generamte Naboer til minkfarme, mener formand Benjamin Jensen imidlertid ikke, at man kan konkludere, at lugtgenerne er blevet mindre.

- Alle de andre gange, der har været tale om lugtgener, fluegener eller mågegener fra minkene, er det altid blevet talt ned. Men vi oplever det altså mere og mere, siger Benjamin Jensen.

Undersøgelsen blev igangsat for at finde ud af, om lugtgenerne gør det nødvendigt at skærpe reglerne for afstand mellem minkfarme og beboelse.

I Kopenhagen Fur, der varetager pelsdyravlernes interesser, er man glade for undersøgelsen:

- Vi er glade for at få et fagligt grundlag, der kan ligge til grund for lugtspredningen for minkfarme. Så kan det blive reguleret på bedste vis, siger konsulent i Kopenhagen Fur, Henrik Bækgaard.

Ifølge Miljøstyrelsen vil resultatet nu blive koblet sammen med anden viden på området, før man fra politisk side kan tage stilling til, om der skal ændres på de nuværende afstandskrav kravene.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på syd@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.