Vadehavet invaderet af 72.000 ton østers: Nu overvejer minister massefiskeri

Fiskeriet vil ødelægge fugles fødegrundlag, frygter leder af Vadehavscentret.

Vadehavet ud for Sønderjyllands vestkyst er i det seneste årti blevet invaderet af stillehavsøsters. Nu vil minister løse det med erhvervsfiskeri. (Foto: ERik Refner © Scanpix)

Den invasive stillehavsøsters har indtaget Vadehavet.

Det viser en ny rapport fra DTU, der vurderer, at der nu er 72.000 ton østers i Vadehavet.

Derfor vil fiskeriminister, Eva Kjer Hansen (V), nu undersøge, om erhvervsfiskere kan skrabe havbunden i det beskyttede område for stillehavsøsters og sælge dem videre til restauranter og fiskebutikker.

Frygter skader på naturen

Fordi stillehavsøsteren breder sig hurtigt, kan den blandt andet ødelægge bestanden af blåmuslinger, der er en vigtig fødekilde for mange vadehavsfugle. Men vælger man at skrabe havbunden, kan det også have negative effekter på miljøet i Vadehavet.

Det fortæller Klaus Melby, der er leder af Vadehavscentret.

- Det kan være rigtig mange kilo føde, der forsvinder fra fuglene – selvom man kun udnytter 3-5 procent af det, man får op.

Han frygter især, at det vil gå ud over strandskaden og edderfuglen, der i forvejen er gået tilbage i bestanden i Vadehavet.

Ved lavvande er det muligt at gå ud til østersbankerne i Vadehavet. Det benytter masser af turister sig af. For nylig blev der åbnet op for, at erhvervsfiskere også måtte samle østers ind med håndkraft. Den form for fiskeri skåner miljøet. (Foto: ERik Refner © Scanpix)

Fiskerne kan lugte penge

Det er ikke mere end en måned siden, at Eva Kjer Hansen startede en forsøgsordning, hvor erhvervsfiskere kunne samle østers ved håndkraft. Men fordi fiskerne ikke finder det økonomisk rentabelt, vil fiskeriministeren altså se på, om man kan tillade at skrabe havbunden.

- Så begynder det at blive interessant. For det ville give mulighed for at fiske så mange, at man kan begynde at tjene penge, siger formanden for Sydvestjysk Fiskeriforening Jesper Juul Larsen.

Og det er det, der skal til, siger Eva Kjer Hansen.

- Hvis vi ikke gør en indsats for at få den fjernet fra Vadehavet, kan den fortrænge andet liv på havbunden. Så det bedste, vi kan gøre for at fjerne den, er vel i virkeligheden at spise den.

Vanskeligt at bekæmpe invasiv art

Men Klaus Melby mener ikke, at det vil nytte noget overhovedet.

- Det er utrolig vanskeligt at bekæmpe en invasiv art, og jeg synes, at det er blåøjet at tro, at man kan få dem væk ved fiskeri.

I stedet mener han, at man bør satse på at tiltrække flere turister og tillade en mere skånsom form for fiskeri.

- I en tid, hvor Danmark bliver mere og mere bæredygtigt, kunne man opfordre til, at det skulle være ved håndopsamling for ikke at gøre skade på naturen.

Afgørende ikke at skade havbunden

Vadehavet er på Unescos Verdensarvsliste og er også et Natura 2000-område. Dermed er Vadehavet stærkt beskyttet. Eva Kjer Hansen vil derfor heller ikke tillade fiskeri for enhver pris.

- Vi er ved at se på, hvilke redskaber der findes, så vi undgår at ødelægge havbunden. Vi skal være sikre på, at det ikke har en skadelig effekt på havbunden. Det er helt afgørende for en tilladelse.

Eva Kjer Hansen vil nu have lavet en miljøkonsekvensvurdering, der skal slå fast, om det er muligt at give fiskerne lov til at skrabe havbunden uden at skade miljøet.

Mængden af stillehavsøsters var tidligere angivet til 78.000 ton. Oplysningen var ikke helt korrekt. Den rigtige mængde er 72.000 ton.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter