Velfungerende unge kæmper med hash

Misbrugscenter får flere henvendelser fra velfungerende unge med hashmisbrug.

Flere unge i uddannelse eller job kæmper med hashmisbrug. (Foto: Colourbox.com)

En ny gruppe misbrugere melder sig i stigende grad hos Center for Misbrug i Esbjerg Kommune. Inden for det seneste år har man set markant flere unge mellem 18-30 år, der søger hjælp til at komme ud af et hashmisbrug.

Den nye gruppe misbrugere er begyndt at vise sig indefor de seneste 3-4 år, men det sidste år er det eskaleret, og de velfungerende unge med et hashmisbrug udgør nu ca 10 % af de unge som misbrugscenteret er i kontakt med.

- Det er ikke sådan man bare sådan spotter dem på gaden, man tænker her er styr på tingene og de er i gang med det de skal være i gang med, men så kører de et misbrug ved siden af, siger Rikke Rødekilde, der leder misbrugscentret i Esbjerg.

Usynlig gruppe bliver synlig

De velfungernde hashmisbrugende unge er en gruppe der tidligere har været stort set usynlig. Det har været meget få tidligere der har været det vi forstår ved naboens søn eller datter, men den gruppe er stigende, fortæller Rikke Rødekilde fra Misbrugscenteret i Esbjerg.

Samtidig ser misbrugscentret i Esbjerg færre unge, der er afhængige af hårdere stoffer som heroin.

I følge de seneste tal fra Sundhedsstyrelsen var der i 2011 3950 unge mellem 18 og 25 år som var i behandling for stofmisbrug. Af dem havde hovedparten hash som deres hovedstof. Samme år vurderede sundhedsstyrelsen at der var omkring 33.000 stofmisbrugere i Danmark og heraf var de 11.000 afhængige af hash.  

Penge til behandling af unge

I april 2014 afsatte Socialministeriet 26 millioner kroner til behandling af unge stofmisbrugere, fordi kun hver fjerde ung er stoffri efter et halvt år i behandling.

Sundhedsstyrelsen skønner at antallet af af danskere det har været indlagt til psykiatrisk behandling på grund af hashmisbrug mere end tredoblet på blot 10 år. I 2012 lå dette antal på godt 2000.

 

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk