Vrede borgere chikanerer og skælder Birthe ud: Det går ud over mit humør og min søvn

Flere kommuner oplever, at borgere kan reagere voldsomt og ligefrem true de ansatte.

Birthe Birk er en af de ansatte i kommunerne, der oplever chikane og vrede fra borgerne. (Foto: Anne Phillipsen)

Når Birthe Birk går på arbejde som sagsbehandler, så er det sommetider en særdeles hård medfart, hun får fra borgerne. Det er nemlig ikke alle borgere, der er lige tilfredse med det arbejde, hun udfører.

- De kan blive rigtig ubehagelig i telefonen eller ved skranken. Stemmen bliver hævet. Og man kan slet ikke snakke med sådan en borger, siger Birthe Birk.

Til daglig arbejder arbejder hun som ydelsessagsbehandler hos Borgerservice i Vejen Kommune, og ofte oplever hun borgere, der bruger et hårdt sprog, og nogle gange endda ringer og chikanerer hende uafbrudt.

- Der er nogle gange, hvor man ikke kan lægge det fra sig, når man er færdig med sit arbejde. Det påvirker min familie, når jeg kommer hjem, og det påvirker mit humør. Det er ikke altid, jeg kan sove om natten. Så det er rigtig ubehageligt, forklarer hun.

Birthe Birk er langt fra den eneste medarbejder i kommunerne, der oplever vrede borgere.

DR Syd har lavet en rundringning til kommunaldirektørerne i de otte syd- og sønderjyske kommuner.

Her viser det sig, at alle kommunerne oplever, at borgere kan finde på at reagere voldsomt, skælde ud eller måske ligefrem true de ansatte bag kommuneskranken.

I tre ud af de otte kommuner oplever man endda, at det er et stigende problem.

Hos HK Kommunal er tendensen den samme på landsplan.

- Det er en generel tendens. Vi oplever, at det er et stigende problem med vold eller trusler mod de ansatte, siger næstformand i HK Kommunal, Mads Samsing.

Et af de steder, hvor problemet er blevet større, er i Varde Kommune.

Kommunaldirektør Mogens Pedersen siger, at nogle borgeres reaktioner mod de ansatte er blevet voldsommere.

- I nogle situationer, der reagerer borgerne skarpt, og også skarpere end de gjorde for 10 år siden. Det udmønter sig i trusler, vold eller meget kraftige verbale formuleringer, siger Mogens Pedersen.

Han understreger dog, at langt de fleste borgere behandler kommunens personale ordentligt.

I Vejen Kommune bliver de ansatte udsat for en mere voldsom behandling i dag, end de gjorde tidligere, fortæller kommunaldirektør Ole Slot.

- Det er blevet værre. Det har vi konstateret i de to undersøgelser, vi har gennemført i henholdsvis 2013 og 2016, siger han.

Større pres på den enkelte og på kommunerne

Forskningschef og kommunalforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch kender ikke til nogen landsdækkende undersøgelser på området.

En forklaring på de vrede borgere kan dog være, at både borgerne og kommunen er mere under pres.

- Den økonomiske krise er en af de ting, der gør, at borgerne er blevet mere presset, men også at kommunerne er blevet mere presset. Dermed træffer kommunerne sommetider nogle afgørelser, som borgerne synes er uretfærdige og urimelige, og som de kan finde på at reagere imod, forklarer Roger Buch.

Borgerservicechef i Vejen Kommune Jane Ussing tror også, at det handler om, at borgerne kan føle sig afmægtige, men det kan også skyldes, at borgerne er blevet mere opmærksomme på, hvad de har brug for, mener Jane Ussing.

- Jeg tror, det er fordi, at samfundet har ændret sig. Vi er ligesom blevet meget opmærksom på, hvad vi selv har behov for, og hvad vi selv har ret til, siger hun.

Forsøger at dæmme op for vold og trusler

Det kan få store konsekvenser for de ansatte, hvis de gentagne gange får en hård medfart af borgerne.

- Hvis man bliver udsat for det mange gange, så kan det gå ud over ens helbred og velbefindende. Derfor er det vigtigt, at der en god opbakning i ledelsen, men også blandt kollegerne, siger professor i arbejds- og organisationspsykologi på Københavns Universitet, Annie Høgh.

Derfor forsøger flere kommuner at lave tiltag, der skal forebygge trusler og chikane.

Vejen Kommune har lavet kurser til de ansatte med henblik på at forebygge vold og chikane.

- Vi har undersøgt, hvordan vi hver især er overfor de mennesker, vi møder. Så vi også selv er opmærksomme på, hvordan vi skal møde andre mennesker, siger borgerservicechef i Vejen Kommune, Jane Ussing.

Aabenraa Kommune har blandt andet ansat en vagt i receptionen på kommunens jobcenter for at skabe tryghed for de ansatte.

Også Varde Kommune har haft vagter ansat for at sikre de ansattes sikkerhed. Her tænker man også i indretningen af lokaler, så der er flugtveje og overfaldsalarmer for de ansatte, hvis en borger reagerer voldsomt.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter