Anbragte unge får hjælp uden om systemet

Når tilværelsen strammer til, kan man som regel altid ty til mor og far. Men for anbragte børn mangler familien ofte, og derfor er den uafhængige organisation, Baglandet, en vigtig hjælper.

De fleste unge kan få hjælp af far og mor, når de skal flytte hjemmefra. Men mange anbragte unge må søge hjælp hos den frivillige organisation Baglandet. (Foto: Sanja Gjenero © Stock Xchng)

I de fleste familier kan far og mor hjælpe med at sætte lamper op, samle den nye seng og søge boligsikring, når det er tid til at flytte hjemmefra.

Men for mange af de børn, der er anbragt udenfor hjemmet, er situationen anderledes.

Hvert år bliver et sted mellem 2.000 og 2.500 børn og unge anbragt udenfor hjemmet. Og når teenage-årene nærmer sig en afslutning, skal de som alle andre til at lære at klare sig selv.

Lisa lånte en stol og et skrivebord og klarede sin eksamen

Men disse unge mangler ofte en base at falde tilbage på, når livet bliver svært.

Det kender 18-årige Lisa Borchert, der netop har afsluttet 2.g med fine karakterer, alt til. Da hun skulle læse til eksamen i 1.g havde hun ikke fået læst op, så hun var rigtig presset.

Men så fik hun forbindelse til organisationen, Baglandet, der hjælper anbragte unge. Og her lånte hun et skrivebord og en stol, så hun kunne koncentrere sig om læsningen.

 - Der var masser af mad i køleskabet, og så skulle jeg ikke tænke på alt det andet omkring mig, siger hun.

Hjælpen betød, at hun fik afsluttet sin eksamen med gode karakterer og kunne komme videre. Og selvom det virker banalt, så betød det alt, siger Lisa Borchert.

 - For mig, der ikke lige kan ringe til mine forældre, så har det haft afgørende betydning, siger hun.

Hun kommer hos Baglandet i Vejle cirka en gang om ugen.

Far og mor er der ikke for dem

Baglandet drives af folk, der selv har været anbragt, det er helt frivilligt og uden tilknytning til det offentlige.

Og det betyder meget for de unge, at de ikke skal stå til regnskab for deres gøren og laden, siger lederen af Baglandet i Vejle, Svend Bladt.

 - De kan komme uden at være liciteret hertil, men fordi de har lysten til det, siger han.

Tal fra Ankestyrelsen viser, at der i 2012 var lige godt 12.000 børn og unge, der var anbragt udenfor hjemmet. Og de mangler ofte nogle at støtte sig op af, når de skal lære at stå på egne ben, siger Svend Bladt.

 - Som nogle af dem siger, så er vi i en periode af deres liv, det, som deres forældre ellers ville have været for dem, siger han.

Baglandet er fri af det offentlige system

Der findes kommunale tilbud til anbragte unge, der skal stå på egne ben og flytte i egen bolig.

Men mange er unge trætte af at have været en del af det offentlige system, så de helst vil være fri og bare klare sig selv, siger Bente Nielsen, der er formand for de anbragtes forening, Tabuka.

Baglandet i Vejle er lige nu ude for at finde flere penge, så de kan fortsætte.

Huset i Vejle har søgt om støtte gennem Satspuljen, der uddeles i om kort tid.

Men stedet er ikke sikker på støtten. Og hvis der ikke kommer penge i kassen, så må huset i yderste konsekvens lukke. 

- Hvis vi får afslag fra Satspuljen, så vil det betyde, at vi vil være ret pressede rent økonomisk, siger leder Svend Bladt.

Der findes fire Baglandet-huse i Danmark, Vejle, Aarhus, Aalborg og København, der er økonomisk uafhængige af hinanden.

Facebook
Twitter