Bjørneklo får klø i Kolding: Skal udryddes inden 2020

Kæmpebjørneklo er uønsket i Danmark. Kolding satser på at udrydde planten inden 2020.

Får kan godt lide bjørneklo. Så mange steder bruges de til at bekæmpe planten. (Foto: Søren Flytkjær © P4 Nordjylland)

Bjørneklo er en flot plante med sin store skærm af hvide blomster.

Men planten er en sejlivet invasiv art, den kvæler andre planter, og den breder sig uhæmmet, hvis ikke den bliver bekæmpet.

Men det er så godt som lykkedes i Kolding Kommune.

Fra 2011 har kommunen og lodsejerne barberet mængden af bjørneklo ned fra cirka 16 millioner planter til cirka en million planter i 2016.

- Vi ser det som et langt sejt træk, som vi har kørt i den årrække, siger miljømedarbejder Tine Hvidtfeldt Steensen.

Siden 2011 har kommunens medarbejdere registreret, hvor der har stået bjørneklo og derefter kontaktet ejerne af jorden og givet gode råd til, hvordan de bedst kommer planten til livs.

Det har givet gode resultater primært på grund af lodsejernes arbejde, mener Tine Hvidtfeldt Steensen.

- Det er i virkeligheden dem, der gør det helt store stykke arbejde med at udrydde planterne på deres jord, siger hun.

Kæmpebjørneklo er meget svær at få has på og er den eneste invasive planteart, som ifølge loven skal bekæmpes.

Det betyder, at kommuner kan lave indsatsplaner og pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe planten i overensstemmelse med planen.

Hvis man ikke selv fjerner bjørnekloen fra sin grund efter at have fået påbud om det, må kommunen gerne selv fjerne planten og sende regningen for arbejdet bagefter.

Nu er målet i Kolding at få bugt med de sidste synlige bjørneklo, der er tilbage, inden 2020.

Det mener Tine Hvidtfeldt Steensen er et realistisk mål, selvom Kolding Kommune næppe nogensinde bliver helt fri for den giftige plante.

- Vi tror da stadig på det, vi gør en indsats, vi fortsætter med vores tilsyn og vi fortsætter vores dialog med lodsejerne, forklarer hun.

Kæmpebjørnekloen kommer oprindeligt fra Kaukasus, og hvis den ikke bliver bekæmpet, kan den skygge for, at andre planter kan gro.

Facebook
Twitter