Dødsdømte asketræer sætter nye skud

En svampesygdom er ved at tage livet af det mytologiske asketræ. Men undersøgelser fra Sverige viser nu, at gamle træer i vores haver eller på markerne kan sætte nye, saftige skud og holde sygdommen i skak.

Det store, gamle asketræ er ved at være tyndt i toppen på grund af asketoptørre. (Foto: © Annette Jespersen, DR)

Gennem de seneste ti år har asketræerne været ramt af en svampesygdom. Mange træer er faldet for motorsaven og har efterladt ar i landskabet.

Især træerne i skovene blev hurtigt syge. Men de gamle træer langs veje, på marker og i haver kan i mange tilfælde holde sygdommen i skak.

En undersøgelse gennemført mellem 2007 og 2012 i Sverige viser, at kun få af træerne dør på lang sigt, hvis de er gamle og veletablerede.

Og så skal man lade øksen ligge, mener seniorrådgiver Iben Thomsen fra Københavns Universitet.

- Træerne kommer godt nok til at se syge ud, fordi deres skud visner. Men mange af dem skyder igen, siger hun.

Lad de gamle træer stå, opfordrer forsker

Svampesygdommen kaldes asketoptørre, og den efterlader træet med tørre grene og en krone uden blade.

Og mange træer er blevet fældet, fordi de er blevet ramt af sygdommen Men hvis de er gamle og har klaret sig indtil nu, så skal man lade dem være, mener Iben Thomsen

- Man skal lade dem stå, fordi de året efter vil sætte mange flotte, nye grønne skud og se pæne ud. Og de grimme gamle skud, der er døde, kan man jo klippe af.

Sygdommen bliver ved med at være i træet

Men selv om træet kan holde svampen i skak, så skal man ikke regne med, at sygdommen forsvinder.

- Nej, træerne bliver aldrig raske. De vil blive angrebet igen og igen. Men de er altså i stand til at regenerere og sætte nye skud. Og så længe de er i stand til det, så overlever de, siger Iben Thomsen.

Forskere leder efter immune træer

Svampen er meget aggressiv, så forskere er lige nu i gang med at finde ud af, om man kan skabe en stamme af træer, der er modstandsdygtige.

Forskere ved Københavns Universitet samarbejder med Naturstyrelsen, skovdistrikter og skovforeninger om at finde de sunde træer og samle viden om sygdommens udvikling.

Det har nemlig vist sig, at to-tre procent af asketræerne er immune overfor svampen. Og det kan forskerne bruge til at fremelske en ny bestand af træer, der kan forsvare sig mod sygdommen.

Det går ud over biodiversiteten, når et asketræet forsvinder

Og det er svært at finde et træ, der fuldgyldigt kan erstatte asken. Det siger naturvejleder Steen Hedrup fra Økolariet i Vejle:

- Elletræer kan stå de samme fugtige steder. Men de er langt mere skyggefulde. Og der er jeg nervøs for, at de vil begynde at skygge vores orkideer ud, siger han.

Også skovdyrkerne har svært ved at finde en fuldgyldig erstatning for asketræerne. Det fortæller formanden for skovdyrkerforeningen Syd, Frede Andersen fra Egtved.

- Problemet er nok, at man ikke kan plante noget andet med lige så høj en værdi som ask, siger han.

Asketoptørre hærger i de fleste europæiske lande.