Elin forbereder familier på en usikker tid: Sygehus har succes med pårørende-samtaler

På Sygehus Lillebælt i Vejle er der samtaler med både patient og pårørende, før patienter bliver udskrevet.

Elin Fredsted Petersen er sygeplejerske på hjertemedicinsk afdeling på Sygehus Lillebælt i Vejle.

Alvorligt syge patienter, der enten er blevet raske efter et langt og opslidende forløb, eller bliver udskrevet, fordi der ikke er mere at gøre, kan være svære at være pårørende til.

Men i mange tilfælde er patientens pårørende ikke godt nok rustede til at håndtere både deres egen og deres pårørendes sorg og tanker. Men det har de nu lavet om på hos Sygehus Lillebælt i Vejle.

På hjertemedicinsk afdeling møder både patient og pårørende sygeplejerske Elin Fredsted Petersen, enten før de bliver udskrevet eller i andre særlige situationer.

- Nogle gange har det jo været et voldsomt forløb. Det handler for mig om at stille nogle uddybende og reflekterende spørgsmål, så de selv fortæller. Hvad er vigtigt for patienten, og hvilke tanker har de gjort sig omkring, at den her pårørende kommer hjem og måske skal leve med den her kroniske sygdom, siger Elin Fredsted Petersen.

Og i de her samtaler er de pårørende altså lige så meget hovedpersoner, som patienten selv. Derfor bliver de kaldt familiesamtaler.

- Jeg vil stille lige så mange spørgsmål til den pårørende som til patienten. Det er vigtigt, at alle får lov til at komme med deres bekymringer og tanker. Tit bekymrer man sig meget om, hvad den anden tænker og tror, og det betyder meget, at der bliver sat ord på bekymringen, siger Elin Fredsted Petersen.

Det nye tiltag på sygehuset i Vejle har været så stor en succes, at der nu er flere sygehuse i landet, der skal have glæde af erfaringerne.

Derfor bliver konceptet nu bredt ud, så det ikke længere er begrænset til hjertemedicinsk afdeling.

University College Lillebælt vil nemlig udbyde et kursus i form af en diplomuddannelse, hvor sundhedspersonale kan lære af erfaringerne.

Både andre afdelinger på sygehuset samt ansatte fra andre sygehuse skal deltage i kurset, der begynder til efteråret. Blandt andet skal ansatte fra hjertemedicinsk afdeling på Odense Universitetshospital deltage i kurset.

- På hjertemedicinsk afdeling tager flere af vores sygeplejersker allerede kurser i den familiefokuserede samtale. Med diplommodulet giver vi vores pårørende-indsats et yderligere løft, siger Anette Sørensen, oversygeplejerske, Hjertemedicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt.