EU dropper forbud mod mink

Minken hører ikke naturligt hjemme i Danmark, og et EU-forslag kunne have udnævnt pelsdyret til en invasiv art med store konsekvenser for pelsdyrbranchen til følge.

Minkavlerne ånder lettet op. Et EU-forslag om invasive arter kommer ikke til at ramme pelsdyrbranchen. (Foto: © Birgitte Melbye, DR)

Landets minkavlere kan ånde lettet op. Mink bliver ikke forbudt i EU.

EU-parlamentets miljøudvalg og det græske EU-formandsskab har netop indgået en aftale, der tyder på, at minken ikke kommer på EU's liste over invasive arter. 

- Minken har stor økonomisk betydning for Danmark, og derfor er minken ude af fare for at blive forbudt, siger det græske formandskabsforhandler, Vari Levis, til nyhedsbureauet Ritzau.

Glæde hos pelsdyravlerne

Tage Pedersen er formanden for Dansk Pelsdyravlerforening og minkavler i Sole ved Hedensted. Han er glad for udsigten til at kunne fortsætte arbejdet ufortrødent.

- Vi er glade for, at det græske formandsskab har spillet ud med, at mink ikke skal være på listen. Så det er det første skridt i den rigtige retning, siger han.

Tage Pedersen er ikke helt overrasket over resultatet.

-Vi har hele vejen igennem fået god støtte af regeringen og de danske parlamentarikere i EU , siger han.

Listen over invasive arter er lavet for at beskytte de naturlige fødekæder i EU-landene mod dyr, der stammer fra andre lande.