fredet dit yndlingstræ til evig tid: Naturstyrelsen efterlyser flere livstræer

Projekt ’Livstræer’ skal sørge for, at træer, der er vigtige for biodiversiteten, bliver fredet.

Sådan ser det lille skilt ud, som et træ bliver udstyret med, hvis det bliver godkendt som livstræ.

Gamle træer i vores statsskove er ved at blive registreret som særligt bevaringsværdige.

De kaldes livstræer, og de skal beskyttes, så sjældne og truede arter kan bo i dem, indtil træerne dør og vælter omkuld i skovbunden.

Det er Naturstyrelsen, der står for projektet. Den har lavet en app kaldet ’Livstræ’, som gør det muligt for almindelige borgere at indstille et træ til, at det skal stemples som særligt bevaringsværdigt og dermed fredes.

- Det kan være, at de (træerne, red.) har rådne grene eller et spættehul, og når man kan finde dem og markerer dem, gavner man hele biodiversiteten, siger Jørgen Møller Nissen, skovfoged hos Naturstyrelsen i Trekantområdet.

3.000 ud af en halv million

Projektet har ti måneder på bagen, og det er meningen, at 500.000 træer skal registreres som livstræer til gavn for biodiversiteten i de danske skove. Men ti måneder inde i projektet er tallet markant lavere. 3.000 træer er blevet registreret.

Selv om målet synes langt væk, mener Inge Gillesberg, der er skovrider og styregruppeformand i Livstræ-projektet hos Naturstyrelsen, at tallet er godkendt.

- Med de børnesygdomme, der er i forhold til det tekniske og så videre, synes jeg godt, vi kan være godt tilfredse med det resultat, vi har indtil nu, siger hun.

Jørgen Møller Nissen, skovfoged hos Naturstyrelsen i Trekantområdet, ser lidt anderledes på sagen.

- Den respons, vi har fået fra borgerne, er ikke så stor, siger han.

Når et træ bliver markeret som livstræ, får det en lille plade med teksten ’livstræ’ på stammen for at vise, at der er tale om et fredet træ.

Du kan læse mere om projektet på Naturstyrelsens hjemmeside via dette link.

En træ ved Gjøddinggård ved Randbøl, som er blevet et livstræ
Facebook
Twitter