Faldefærdige huse skal spottes hurtigere i fremtiden

Forskere forsøger at lave en model, der kan forudse hvilke huse, der er i fare for at gå i forfald.

I fremtiden bliver det måske muligt at opdage huse i forfald tidligere end i dag.

I fremtiden bliver det måske lettere at undgå sammensunkne, ødelagte og forfaldne huse i landsbyerne.

Forskere i KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, håber at kunne forudse, hvor huse risikerer at forfalde. Og for et lokalsamfund, der gerne vil kunne tiltrække nye borgere, er det vigtigt at vide, hvilke huse, der er truet af forfald, fortæller forskningsprofessor Nicolai Kristensen fra instituttet.

- Det er klart at huse, der forfalder, de skæmmer, og de er også med til at gøre, at der kommer en usikkerhed omkring boligmarkedet lokalt. Så de gode huse kommer til at betale prisen for at være naboer til nogle huse, der ikke længere burde stå der, siger han.

I dag mangler der et overblik over, hvor mange huse, der er faldefærdige, men Danmarks Statistik ligger inde med meget detaljerede boligregistre tilbage til 1981, hvor man også kan se de huse, der er blevet revet ned.

Forskerne vil forsøge at koble den viden om husene sammen med oplysninger om, hvem der boede i dem, før de blev revet ned. De vil eksempelvis se på, hvor gamle husenes sidste beboere var, og hvor gamle husene var, da de blev revet ned.

- På den måde kan vi måske lave en model, der kan bruges til at komme med et bud på, hvilke huse der kan tænkes at skulle rives ned, siger Nicolai Kristensen.

Det tidligere Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter skønnede, at der på landsplan er 50.000 faldefærdige huse.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på trekanten@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.