Fiskerne flygter fra Lillebælt: 'Det har aldrig nogensinde været så ringe'

Der har aldrig været så dårlige forhold for fiskere i Lillebælt som nu, lyder det enstemmigt fra fiskere og forskere.

51-årige Lars Hast får ikke mange fisk på krogen i Lillebælt for tiden.

Når 51-årige Lars Hast stævner ud for at fange fisk i Lillebælt, er det for tiden med forventningen om at komme tomhændet hjem.

- Det har aldrig nogensinde været så ringe. Det har bølget op og ned i perioder, men man har altid kunnet skrabe en lille dagsløn sammen herude, siger han.

Lars Hast er én af blot to erhvervsfiskere tilbage, der fisker med garn i Lillebælt, og det er kun lige akkurat, at han holder skindet på næsen.

- Jeg mangler hele mit vinterfiskeri. Torsk og fladfisk er helt væk, så jeg fisker udelukkende ål og krabber om vinteren, og så tager jeg ud for at fange hummere, men så skal jeg sejle to-tre timer ud, hvor jeg normalt kan nøjes med at sejle ud i fem minutter, siger Lars Hast, der for få år tilbage havde fire-fem yderligere kollegaer.

Lars Hast på sin båd, men uden fangst. Et scenarie, der er blevet mere og mere hverdag for erhvervsfiskeren i Lillebælt.

Oplevelsen bliver bakket op af Kaare Ebert, der er biolog hos Sportsfiskerforbundet.

- Jeg vil vurdere, at det aldrig har været værre, end det er i øjeblikket i Lillebælt. Vi har brugt rigtig mange år på at lede alskens kvælstof ud i de danske farvande, og ingen er mere skyldige end andre, for alle har gjort, hvad de har haft lov til, men nu kan miljøet bare ikke bære mere, siger han.

Et sårbart område

Ifølge biolog og forsker på Aarhus Universitet, Jens Würgler Hansen, har Lillebælt været hårdt ramt af iltsvind de seneste par år. Det er dog svært at sige, hvorfor netop Lillebælt er så hårdt ramt.

- I slutningen af 90’erne og starten af 00’erne havde vi et lavpunkt, hvor forholdene var meget dårlige, og der var meget iltsvind generelt i de danske farvande. I perioden efter har det samlet set været bedre, men i Lillebæltsområdet er der i bedste fald tale om status quo, men nok nærmere tale om en tilbagegang, siger Jens Würgler Hansen.

- Det er et område, der skiller sig ud som et sårbart område, siger han.

Men på trods af, at både fiskere og forskere melder om tomme fiskenet og stort set ikke en torsk i sigte, så viser de officielle målinger paradoksalt nok, at fiskebestanden i Lillebælt er helt okay.

Ifølge specialkonsulent Mads Christoffersen fra DTU Aqua, der i samarbejde med knap 100 frivillige fiskere foretager målinger af fiskebestanden året rundt, er der faktisk masser af fisk i de danske farvande, men tæt på kysterne ser det knap så prangende ud.

- Det er lidt en tendens i hele Danmark og i Sverige, at der ikke er ret mange fisk i de kystnære områder. Vi er glade for at se, at den samlede bestand virker rimelig sund. Der må være en påvirkning inde langs kysterne, som de her fisk ikke bryder sig om. Det kan være iltsvind eller mangel på føde og skjulesteder, og det er noget, vi meget gerne vil undersøge, siger Mads Christoffersen.

Lars Hast er begyndt at fange flere skaldyr, da han stort set ikke kan fange torsk i Lillebælt længere. Men skaldyrsfangst kræver meget mere arbejdstid.

I fremtiden kan det nemt blive et problem for den samlede fiskebestand, hvis der fortsat ikke er fisk at finde i de kystnære områder. Fiskene skal nemlig helst forbi de kystnære områder for at yngle optimalt.

- Der har altid været fisk i de kystnære områder. Det er her, de mindre fisk skal vokse op og blive store, og her er vandtemperaturen og vanddybden god til yngel. Så det kan vise sig at blive et stort problem senere hen, siger Mads Christoffersen fra DTU Aqua.

Gør ondt helt ude på campingpladsen

Lillebælts dårlige fisketilstand kan også mærkes hos dem, der plejer at leve af fisketurisme.

En af dem er Klaus Hansen, der er lejrchef for Gl. Ålbo Camping, øst for Kolding. Han har siden 1994 beskæftiget sig med lystfiskeri og lejet både joller og campingplads ud til lystfiskere.

- Et af de ben, vi står på, er lystfiskeri, og jeg vurderer at torskefiskeriet er gået tilbage med 80-90 procent. Vi har været oppe på at leje 12 joller ud, men vi er nede på syv nu, for det rygtes, at der ikke er fisk tilbage. Det har en stor økonomisk betydning for os, siger han.

En af de lokale fisketursarrangører oplyser da også til DR, at man har flyttet fiskerbåden til Nyborg på grund af de manglende fisk i Lillebælt.

Forholdene har betydet, at fisker Lars Hast må arbejde overtid for at sikre en minimal indtjening. Han mener selv, at han kun kan klare sig, fordi han ikke skylder penge i banken. Ellers havde det været håbløst.

- Det eneste, vi håber på, er, at det vender en smule i de kommende år, så jeg ikke skal slide mig selv ihjel ved at fiske krabber og sejle i næsten døgndrift, siger Lars Hast.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter