Forening er bekymret for forurening fra havbrug

Folk på Hjarnø og Endelave venter i spænding på, om Miljøstyrelsen vil tillade et havdambrug syd for Endelave. Tilhængere og modstandere strides om, hvor meget det forurener.

På Endelave er der ueninghed om, hvor meget fisk fra et dambrug forurener. (Foto: Britt Jin Christensen © DR)

I dag offentliggør Miljøstyrelsen, om den vil tillade et nyt havbrug ved Endelave

Foreningen "Endelave Hav- og Dambrug - Nej tak" håber inderligt på, at havbruget ikke bliver til noget.

Talsmand Bent Hindrup Andersen mener, at forureningen fra fiskene er for stor.

- Al deres gødning går direkte ud i naturen neden for burene. Og for det havbrug, det drejer sig om her på Endelave, der er det 88 tons kvælstof, der ledes direkte ud i vandet tæt på Natura 2000-området syd for Endelave, siger han.

Hjarnø Havbrug har alle tilladelser i orden

Det er Hjarnø Havbrug, der gerne vil lave det nye havbrug ved Endelave. Projektleder Malene Mølgaard, siger at firmaet har alle tilladelser i orden, når det driver havbrug.

Og der bliver gjort en del for at rense vandet, så den samlede påvirkning af miljøet bliver minimal.

- Det moderne havbrug er jo ikke så svinende, som vi kendte til i firserne. Vi kompenserer med biorev. Og det skal man tage med ind i overvejelserne, siger hun.

Modstandere vil klage

"Endelave Hav- og Dambrug - Nej Tak" vil klage til Natur- og Miljøklagenævnet, hvis Miljøstyrelsen i dag giver tilladelse til havbruget syd for Endelave.

 

 

Facebook
Twitter