Forkerte oplysninger om Grindsted-undersøgelse ligger stadig på nettet

Borgere og politikere vil have rettet ukorrekte oplysninger på Region Syddanmark og Billund Kommunes hjemmesider.

Borgerne i Grindsted blev for to år siden undersøgt for, om de bliver syge af en stor forurening i byen. Nu viser det sig, at der ligger forkerte oplysninger om sundhedsundersøgelsen på Region Syddanmarks og Billund Kommunes hjemmesider.

Artiklen er opdateret med kommentarer fra formanden for Region Syddanmark, Stephanie Lohse (V) og borgmester i Billund, Stephanie Storbank (V).

Jill í Toftum bor tæt på en stor forurening i Grindsted.

Den stammer fra en gammel fabrik, der hed Grindstedværket, og som igennem årtier dumpede giftigt spildevand flere steder i byen.

Hun følger med i alle undersøgelser og politiske beslutninger om forureningen og sundheden i byen på Billund Kommune og Region Syddanmarks hjemmesider.

Men ikke alle oplysningerne er korrekte.

For eksempel står der forkerte oplysninger om en to år gammel sundhedsundersøgelse af Grindsted-borgernes helbred.

I sundhedsundersøgelsen lød konklusionen, at borgerne i Grindsted ikke er mere syge end andre i sammenlignelige byer, og at en gruppe af forskere var enige om, at der ikke skulle foretages flere undersøgelser.

Et år senere afslørede DR dog, at to hjerneforskere dengang kraftigt argumenterede for, at der skulle forskes mere i nervesygdommen ALS på basis af sundhedsundersøgelsen.

Men oplysningen om, at forskerne ikke ønskede flere undersøgelser, står stadig på hjemmesiderne.

- Jeg synes, at det er vigtigt, at vi som borgere kan regne med det, der står på hjemmesiden, siger Jill í Toftum.

Jill ì Toftum har selv henvendt sig til Billund Kommune for at få fjernet en tekst i en pressemeddelelse om sundhedsundersøgelsen, som ikke længere er retvisende.

Men hun mener principielt, at alle de gamle oplysninger på hjemmesiden skal kigges igennem.

- Jeg synes, at de skal gå ind og skrive under hver tekst, at der siden er kommet nye oplysninger, og at der er igangsat nye undersøgelser, siger hun.

Politiker: Der skal være orden i systemet

Sundhedsundersøgelsen blev bestilt af Region Syddanmark, efter at borgere i Grindsted udtrykte bekymring for deres helbred på grund af den store forurening fra det tidligere Grindstedværket.

Efterfølgende skulle regionens politikere beslutte, om der skulle forskes mere i borgernes sundhed på baggrund af undersøgelsen.

I sagsfremstillingen til politikerne fremgik det, at en gruppe rådgivende forskere ikke anbefalede flere undersøgelser.

Det viste sig dog senere ikke at passe, fordi to forskere fra Københavns Universitet kraftigt havde argumenteret for mere forskning i nervesygdommen ALS - men i referaterne står der stadig de forkerte oplysninger.

I pressemeddelelser på regionens hjemmeside og en hjemmeside, som Billund Kommune driver, fremgår de forkerte oplysninger også.

I en artikel står der også, at det var 2 ud af 17 rådgivende forskere, der anbefalede flere undersøgelser. Men ved det afsluttende møde, hvor sundhedsundersøgelsen blev diskuteret, var der dog kun 10 eksterne forskere til stede, ud over forfatteren til den oprindelige undersøgelse, viser et referat fra mødet.

Og de forkerte eller misvisende oplysninger vil det konservative regionsrådsmedlem Morten Weiss-Pedersen nu tage op i regionens forretningsudvalg.

Ellers kan der brede sig en frygt for, at man ikke kan stole på det, der står på Region Syddanmarks hjemmeside, siger han.

- Vi er en del af det offentlige system. Og derfor skal der selvfølgelig være orden i systemet. Længere er den ikke.

Ønsket om at rette fejlagtige oplysninger støttes af Carsten Sørensen, der er medlem af regionsrådet for DF.

Han er skeptisk overfor at rette i politiske dagsordner og referater, fordi han betragter det som historiske dokumenter.

Men i tidligere pressemeddelelser mener han, der bør laves rettelser, når der for eksempel står at ”hverken borgere, forskere eller kommune har udtrykt behov for at følge op”.

- Det er jo direkte forkert, for der var to ALS-forskere, som mente, at der burde forskes videre. Det bør vi rette, siger Carsten Sørensen.

Professor: Offentlige hjemmesider skal være korrekte

Og det er vigtigt, at det, der står på offentlige hjemmesider, er til at stole på, siger professor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet.

- Oplysninger skal være korrekte, tilpas dækkende og retvisende, så folk ikke får en forkert opfattelse ved at læse myndigheders hjemmesider, siger Sten Bønsing.

Han siger generelt, at det bør fremgå klart på hjemmesiden, hvis tidligere oplysninger ikke længere er rigtige.

- Så skal der i alt fald suppleres, så man ved, at der er kommet noget nyt, eller at det gamle ikke nødvendigvis længere ikke er helt retvisende.

Region og kommune: Vi skal ikke rette historiske dokumenter

Venstres borgmester i Billund Kommune, Stephanie Storbank, afviser, at man skal rette i historiske dokumenter i sagen om sundhedsundersøgelsen i Grindsted.

Hun mener, de skal blive liggende, så man kan se hele processen, men at det er vigtigt at det nyeste hele tiden står øverst i tidslinjen.

Stephanie Storbank er dog klar til at mødes med Region Syddanmark for at diskutere, om de kan informere endnu mere tydeligt.

- Vi skal sætte os sammen og snakke om, hvordan vi sikrer åbenhed. Borgerne skal ikke føle, at der er en risiko for, at de ikke får den information, de skal have, siger Stephanie Storbank.

Formanden for regionsrådet i Region Syddanmark, Stephanie Lose fra Venstre, er enig i, at man ikke skal rette i historiske dokumenter.

- Til gengæld så skal det nyeste altid være nemmest at finde. Og det skal også altid være sådan, at de samlede komplekser, der beskriver en sag, altid skal være opdaterede, siger Stephanie Lohse.

Dokumentaren, 'Kettys Kamp', bliver sendt på DR1 klokken 21:25 i aften og er allerede nu tilgængelig på DR TV.

Den følger Ketty Hjøllund fra Grindsted. Hun kæmper for at dokumentere ALS-tilfælde i Grindsted og presse på for at få undersøgt, om der er en forbindelse til forureningen fra Grindstedværket.