Frivillige skal hjælpe udsatte familier

Ti kommuner har fået penge til at hjælpe udsatte familier. I Kolding skal pengene bruges til at opbygge et netværk af frivillige, der skal være med til at holde familierne pår et køl.

Kolding er en af ti kommuner, der har fået penge til at gøre en særlig indsat overfor udsatte familier. (© Colourbox)

Nu er der hjælp på vej til familier, hvor børnene er i risiko for at blive anbragt.

Kolding Kommune er en af ti kommuner, der til sammen har fået bevilget 91 millioner kroner, som skal bruges til en såkaldt helhedsorienteret familie indsats for 20 familier.

Pengene blev bevilget i forbindelse med reformen af kontanthjælpssystemet, der blev vedtaget af en bredt flertal i Folketinget sidste år.

I Kolding skal der bruges 7 millioner kroner til et forsøgsprojekt, som blandt andet vil indebære frivillige familieambassadører, siger formand for Socialudvalget i Kolding Kommune, Lis Ravn Ebbesen (SF).

- Vores erfaring er, at når der kommer en udefra, så åbner familierne i højere grad op, fordi det ikke er en, der har trukket i ens kontanthjælp, har fjernet ens børn, eller har skældt ud over, at børnene ikke har været i skole. Derfor tror vi på, at de frivillige kan noget, som det kommunale system ikke kan, siger Lis Ravn Ebbesen.

Skal være som mormor

Hun sammenligner de frivilliges rolle med den rolle en mormor spiller i familierne.

- De kan hjælpe med at få børnene til sport, høre til hvordan det går i skolen eller hjælpe med lektierne. På den måde kan de være med til at fastholde nogle af de ting, der foregår i en familie, når den fungerer bedst, siger hun.

De frivillige skal med deres indsats hjælpe familierne, og undgå at det bliver nødvendigt at fjerne børnene fra hjemmet. Det er i hvert fald hele formålet med projektet i Kolding.

- Familierne skal kunne have et normalt familieliv. De skal kunne trives, og børnene skal gå i skole, så de kan blive klart til et voksenliv. Succesen er helt klart, at der er nogle familier, der har fået nogle redskaber, så vi undgår at skulle adskille nogle børn og forældre, siger Lis Ravn Ebbesen.

Projektet i Kolding har et stort potentiale, mener Ziga Friberg, der er projektleder for Familienetværk i Dansk Røde Kors.

Forventning skal afstemmes

- Hvis det bliver gjort på en god måde, hvor samarbejdet er aftalt på en god måde, så forventningerne mellem kommune og frivillige er afstemt, så kan det være rigtigt godt for familierne, siger Ziga Friberg.

Røde Kors har også et tilbud, som gør det muligt for udsatte familier at få tilknyttet en frivillig til hjemmet, og det har haft en positiv effekt hos familierne.

- Det er det medmenneskelige element, der styrker en. Det gør, at man føler, at der er nogle ude i samfundet, som gerne vil dig. Det styrker en som menneske og som familie, siger Ziga Friberg.

Hun fremhæver, at de frivillige har nogle styrker, som det offentlige ikke har.

- De frivillige kan gå ind i ens liv, hvor der ellers ikke er et socialt netværk, der kan række ud. På den måde kan de frivillige gå ind, og gøre en forskel ved at være noget for dig, på et tidspunkt, hvor der ellers ikke er nogle, siger hun.

Facebook
Twitter