Frygter vandstigning: Katastrofe, hvis vandet når renseanlæg

Danmarks største offentlige industrispildevandsanlæg kan gå ned, hvis saltvandet når det. Derfor sikres anlægget mod forhøjet vandstand.

Centralrenseanlægget i Fredericia ligger tæt på Fredericia Havn og er derfor sårbar overfor store vandstigninger. Foto: Fredericia Spildevand og energi A/S

De forventede vandstigninger har fået folkene på Fredericia Spildevand og Energi i arbejdstøjet.

- Vi forbereder os på, at vandet kan stige op til 1,75 meter, siger direktør Søren Hjortsø Kristensen.

Han står i spidsen for Danmarks største offentlige spildevandsanlæg, der tager sig af at rense vand for Fredericias store industriområde, og som har kapacitet til at rense spildevand for over 400.000 mennesker.

Søren Hjortsø Kristensen regner ikke med, at vandet stiger helt så meget, men han er bekymret, for anlægget er kritisk udsat i dag, hvor DMI har varslet meget farligt vejr. Blandt andet i den sydlige del af Lillebælt, hvor der forventes en vandstand mellem 1,3 og 1,8 m over normalen.

Spildevandsanlægget i Fredericia er ikke et helt normalt et af slagsen. Spildevandet renses af blandt andet bakterier, som er sårbare overfor saltvand.

- Hvis anlægget rammes af saltvandsoversvømmelse, vil det være meget alvorligt for miljøet. Hvis bakterierne får saltvandsforgiftning, så går de biologiske processer ned, og det vil betyde, at vi ikke kan rense spildevand i et stykke tid bagefter, siger Søren Hjortsø Kristensen.

- Desuden skal vi beskytte alle anlæg og pumper i kældre og bygninger, for det vil være en katastrofe, hvis de får saltvand, siger han, og nævner også sikring af kontraventiler på kloaknettet, så der ikke bliver skyllet saltvand ind i kloakkerne fra Lillebælt.

Fredericia Spildevand og Energi arbejder sammen med Fredericia Kommune og beredskabet om komme godt gennem aftenen og natten.