Gammel forurening gør fisk uspiselige

Malakitgrøn må ikke længere bruges i dambrug, men stoffet er blevet fundet i fisk fra Vejle Å

Der er idyllisk smukt ved turbinesøen i Randbøldal, men på bunden af søen ligger metervis af giftigt slam. (Foto: Peter Frandsen Siggaard © dr)

En gammel forurening gemmer sig i de ellers idylliske rammer ved turbinesøerne i Randbøldal i Vejle Kommune.

Fiskene fra to dambrug, som ligger længere nede af Vejle Å, må ikke længere sælges til forbrugerne på grund af forurening med malakitgrønt.

Under den rolige overflade ligger der et metertykt lagt af slam, der er forurenet med malakitgrønt. Det er et stof, som kan være kræftfremkaldende, og som indtil 1990 blev brugt til at bekæmpe parasitter i dambrug.

Martin Dahl Bentsen er medejer af Kobberbæk Fiskeri, som er det ene dambrug, der er ramt af restriktioner, og han er temmeligt træt af situationen.

Forbud mod at levere fisk til konsum

- Vi er blevet sat i leveringsforbud. Vi har ikke tilladelse til at sælge vores fisk, fordi vi har en grænseværdi, som vi skal overholde for malakitgrønt, forklarer han.

Leveringsforbuddet betyder, at han kun må kun levere sine fisk til havbrug, hvor de vokser sig så store, at grænseværdierne for malakitgrønt bliver overholdt.

Men grænseværdien er netop blevet sænket af EU, og nu risikerer han også at få problemer med sit andet dambrug i Vejle Ådal.

- Det kan komme til at koste mig rigtigt mange penge, og det kan i værste fald komme til at koste mig min forretning, siger han.

  • Ved bredden af turbinesøen ligger Det Hvide Palæ, der tidligere var bolig for driftslederen Randbøl Klædefabrik. (Foto: Peter Frandsen Siggaard © dr)
  • Der strømmer stadig vand gennem turbinen i Randbøldal, men fabrikkerne i området er forlængst væk. (Foto: Peter Frandsen Siggaard © dr)
  • Turbinehuset er efterhånden noget forfaldent, men der kommer stadig strøm ud af de gamle turbiner. (Foto: Peter Frandsen Siggaard © dr)
  • Stemmeværket holder vandet tilbage i turbinesøen i Randbøldal. (Foto: Peter Frandsen Siggaard © dr)
  • Spejling i overfladen af turbinesøen - bunden er knap så idyllisk og fyldt med forurenet slam. (Foto: Peter Frandsen Siggaard © dr)
1 / 5

Vejle Kommune har kendt til forureningen siden 2016, da hollandske fødevaremyndigheder fandt forhøjet indhold af malakitgrønt i fisk fra dambrug fra ådalen.

Det fik kommunen til at undersøge hele vandløbet, og efterfølgende sende et brev til beboerne i området, hvor det bliver slået fast, at forureningen ikke er farlig, så længe den bliver liggende på bunden af søen.

- Der er sat nogle opstemninger op i søerne. Når vandet løber forbi, går hastigheden af vandet, og det slam og de sten, der måtte være, synker til bunds. Så nu ligger der et tykt tykt slamlag i søerne, og det er der malekitgrønten ligger, forklarer leder af landbrug og vand i Vejle Kommune, Keld Andersen.

Dyrt og besværligt at fjerne slammet

Kommunens udgangspunkt er, at forureningen skal fjernes, men at prisen er et problem.

- Det er en smal kløft, så man kan ikke lede vandet udenom. Så det er teknisk ingen let opgave at løse. Et umiddelbart bud er, at det koster mellem 20 og 35 millioner kroner, siger Keld Andersen.

Det er penge, som Vejle Kommune i øjeblikket ikke kan finde. Kommunen venter i stedet på, at staten prioriterer opgaven i næste vandområdeplan.

- Når der kommer en tredje vandplansperiode fra 2021 til 2027, har vi budt ind til Miljøstyrelsen, at det kunne være en god idé, at få den omgang, siger Keld Andersen.

Mange brugte malakitgrønt

Men for dambrugsejer Martin Dahl Bentsen risikerer løsningen at komme for sent, for til den tid er hans virksomhed måske lukket.

- Vi ønsker, at kommunen får styr på problemet og får renset slammet væk. Det er noget skidt, hvis en forureningskilde skal køres ind under nogle vandplaner, siger han.

Selv om malakitgrønt tidligere har været brugt i dambrug, så er det ikke til at sige, om forureningen stammer herfra. Stoffet bliver nemlig også brugt til at farve tøj og teglsten med, og Vejle Kommune kender ikke den præcise kilde til forureningen.

Til gengæld ved kommunen, at der langsomt, men sikkert bliver frigivet malakitgrønt fra slammet til vandløbet.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter