Har du styr på dit affald? Måske kan vi lære noget af Hedensted

Meget mere pap, glas og metal bliver genanvendt i dag end for bare et år siden. Østjysk kommune har rykket sig ”imponerende”, mener forsker.

I Hedensted har borgerne lynhurtigt taget et nyt affaldssystem til sig. Nu bliver to tredjedele af husholdningsaffaldet genanvendt. For bare år siden var det under halvdelen. (Foto: © (Grafik: Signe Heiredal - DR))

Gamle konservesdåser i én skraldebeholder, papirlapper og papkasser i en anden.

Fremover skal vi alle sortere vores affald i ti forskellige bunker, så det kan genanvendes.

Nogle kommuner er allerede i gang. En af dem er Hedensted i Østjylland, og her har indbyggerne vist sig at være lærenemme.

På bare et år er kommunen gået fra, at under halvdelen af skraldet i husholdningerne blev genanvendt, til at tallet i dag er oppe på to tredjedele.

Det svarer til, at 400 ton affald genanvendes i stedet for at blive brændt eller gravet ned – hver måned.

Det virker som en stor forandring, men når først sorteringen kører på skinner, så er det ikke så svært, siger David Nielsen fra byen Løsning.

Han har brugt det informationsmateriale, som kommunen har delt ud for at gøre sorteringen lettere.

- Der kom et fint skema sammen med de nye spande. Og der gik ikke lang tid, så kunne jeg det udenad, siger David Nielsen.

Heidi Selvejer Larsen og Michael Larsen fortæller, hvordan det er at sortere mere affald derhjemme.

Vi skal genanvende 65 procent af vores affald i 2035

Vi skal alle til at sortere og genanvende vores affald, endnu bedre end vi gør nu.

Det skal hjælpe med at nå målet i den grønne omstilling, hvor EU kræver, at vi genanvender 65 procent af vores affald i 2035.

Og i Hedensted går det så godt, at kommunen her i 2022 allerede har nået det mål.

- Det kan vi godt være stolte af, kan vi ikke? Det er godt at være foran, mener David Nielsen.

Inden nytår skal alle ejendomme have skraldespande med ni forskellige rum. Og om et år kommer det sidste med - så kan vi også genanvende vores gamle tøj. (Foto: © Grafik: Dansk Affaldsforening)

Kommunerne skal have de ekstra skraldespande klar inden udgangen af 2022.

Men nogle kommuner mener ikke, at de kan nå det indenfor fristen, så de har bedt om udsættelse.

Andre steder har borgerne været i gang i et stykke tid ligesom i Hedensted.

Forsker er imponeret over, at Hedensted er i mål

Anders Branth Pedersen er seniorforsker ved Aarhus Universitet og har undersøgt vores skraldeadfærd.

Han mener, at Hedensted skiller sig ud, fordi det er gået så stærkt med at nå målet.

- Ud fra de tal, jeg har set, synes jeg, det ser imponerende ud, siger han.

Men det er også vigtigt, at vi genanvender så meget affald som muligt.

For i 2019 producerede vi danskere 842 kilo affald pr indbygger. Det viser tal fra Miljøstyrelsens affaldsstatistik for 2019.

Så Anders Branth Pedersen mener da også, at vi måske skal kigge på, om vi skal sortere endnu mere.

- Der kunne godt argumenteres for, at Danmark skulle sætte endnu højere mål for, hvor mange procent vi sorterer i og med, at vi har så høj en affaldsproduktion, siger Anders Branth Pedersen.

Susanne: Jeg er en hård sorterer

I Hedensted er Susanne Sandahl glad for at komme i gang med den detaljerede sortering af affaldet derhjemme.

Hun har godt set på Hedensteds facebookside, at nogen har kæmpet lidt med at få det til at køre i dagligdagen.

- Men jeg synes, det har været godt. Jeg har altid gået meget ind for sortering, siger Susanne Sandahl, der kalder sig en hård sorterer.

Senest ved årsskiftet skal alle landets kommuner gøre det muligt at sortere affald i ni forskellige typer hjemme ved dig selv.

Fra sommeren næste år får tekstiler også egen beholder derhjemme.