Hvad skal barnet hedde? Forældre meldes til politiet for ikke at navngive deres børn i tide

Sidste år blev 29 forældre meldt til politiet, for ikke at have navngivet deres barn inden for seks måneder.

Det kan være svært at finde det rigtige navn til den nyfødte baby. Men barnet skal have registreret sit navn indenfor det første halve år, ellers risikerer forældrene en politianmeldelse. (© ColourBox)

Brian, Bjarne, Birthe eller Bella.

Hvert år er der forældre, som har så svært ved at finde ud af, hvad barnet skal hedde, at det ender med en politianmeldelse.

Det, der går galt, er, at forældrene ikke registrerer barnets navn, inden der er gået seks måneder fra barnets fødsel, og det er ifølge navneloven ulovligt.

Det er typisk kordegnene, der registrer navnene, og hvis ikke de hører fra forældrene, sender de sagen videre til Familieretshuset, der tidligere hed statsforvaltningen.

Familieretshuset skriver til forældrene og beder dem oplyse et navn på barnet. Samtidig varsler de, at sagen kan overgives til politiet, og at forældrene kan risikere at få en bøde, hvis de ikke svarer.

Sidste år sendte Familieretshuset 29 sager til politiet. I 2017 var antallet 26 og i 2016 skete det hele 44 gange.

Familieretshuset har ikke undersøgt, hvad faldet fra 2016 til 2017 skyldes.

Moren venter på, at faren anerkender fadderskabet

Alene hos Sydøstjyllands Politi er der registreret 11 sager siden 2007.

Pia Ravnmark er kordegn og vikarierer i flere sogne i Vejle. Hun sidder lige nu med to sager, hvor forældrene skal mindes om at få givet deres baby et navn.

Den typiske forklaring er, at moren venter på, at faren anerkender faderskabet.

- Hun vil egentlig gerne have, at faren er med til at bestemme navnet. Og så kan det trække lidt ud, siger Pia Ravnmark.

Atypiske stavemåder og nye navne kan også være årsag til, at navnefristen bliver overskredet. Så skal kirkekontoret ansøge Familieretshuset om at få det godkendt.

Sogne minder forældre om at børnene skal have et navn

Men nogle navne kan kirkekontoret godt godkende uden videre. For eksempel to ii`er i Mariie.

- Det kan være hvis der er numerologi ind over. Ønsker forældrene, at der skal være en speciel stavemåde, kan vi i mange tilfælde godkende det på kirkekontoret, forklarer Pia Ravnmark.

Nogle sogne vælger at sende besked til forældrene kort efter fødslen for at minde om, at barnet skal have et navn, inden det første halve år er gået.

På Pia Ravnmarks kontor popper der også en reminder op, hvis der er gået fem en halv måned, og forældrene stadig ikke har meldt et navn.

En sejlivet myte at barnet automatisk får et royalt navn

Hvis der går mere end seks måneder inden barnet har fået sit navn, tror mange, at barnet automatisk får tildelt et kongeligt navn.

Men det er en udbredt og meget sejlivet myte, siger Birgit Eggert, der er lektor i navneforskning ved Københavns Universitet.

- Det har aldrig været en regel, at man skulle opkaldes efter Kongen eller Dronningen. Ingen af os navneforskere har nogensinde fundet love eller regler nogen steder, som viser, at det her var noget, man skulle gøre, siger Birgit Eggert.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk