I dag kommer svaret: Bliver man syg af at bo i Grindsted?

Resultaterne af en stor sundhedsundersøgelse i Grindsted lander i aften.

(Grafik: Mathias Jacobsen)

Er du i større risiko for alvorlig sygdom, alene fordi du har boet i Grindsted?

Det spørgsmål falder der svar på i aften.

Her offentliggøres resultaterne af en undersøgelse af Grindsted-borgernes sundhed nemlig.

En undersøgelse, der er blevet udsat flere gange, og som er sat i gang for at tage hånd om den bekymring, mange borgere i Grindsted har haft for deres sundhed.

Det tidligere Grindstedværket dumpede i perioden 1956 til 1973 hundredetusindevis af liter spildevand samt kemikalieaffald i fast form. I januar 2018 blev det påvist af forskere fra DTU, at forureningen fra værket var langt værre end først antaget.

Dengang kaldte professor Poul Løgstrup Bjerg fra DTU Miljø forureningen for ’en af de største forureninger i Danmark’.

- Selv på verdensplan er der tale om en meget stor forurening, sagde han dengang til Ingeniøren.

Siden stod flere borgere fra byen frem. De havde alle mistet deres ægtemænd til nervesygdommen ALS, og de frygtede, at det havde en relation til forureningen.

Borgergruppen ’Ryd op efter Grindstedværket’ opstod, og mere end 1.500 medlemmer krævede handling, og den fik de. Region Syddanmark besluttede i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed at undersøge, om der er en overrepræsentation af visse sygdomme i byen.

Det betyder, at man i første omgang ikke kan sige, at eventuel forekomst af visse sygdomme i byen skyldes Grindsted-forureningen. Det skal først undersøges bagefter, hvis politikerne beslutter det. Regionen har lovet at afsætte pengene til yderligere undersøgelser, hvis det kommer så vidt.

Pouls hustru døde af ALS

En af dem, der er spændt på at få svar i aften, er Poul Erik Damgaard. I 1970’erne boede han og familien i Grindsted, og hans kone havde hyppig kontakt med vandet i den stærkt forurenede å.

For fem år siden døde Poul Erik Damgaards kone af ALS. Deres datter, som konen var gravid med, mens de boede i Grindsted, har en meget sjælden hudsygdom, og deres søn havde store vanskeligheder med at få børn på naturlig vis.

Alt det kan være tilfældigt, men Poul Erik Damgaard ser frem til at få et svar.

- Hvis der er en forbindelse, håber jeg, at man vil bruge det i fremtiden. Jeg kan frygte, at det er det, der har afstedkommet, at min kone blev syg med ALS, siger Poul Erik Damgaard.

Kortet her viser, hvordan forureningen har ramt Grindsted.

Annette Kjær Ersbøll er professor ved Statens Institut for Folkesundhed på SDU, og så er hun forskningsleder på sundhedsundersøgelsen.

- Det er en stor undersøgelse. Vi har undersøgt borgernes bopæle og flytninger og sammenhængen mellem hvor borgerne bor og udviklingen af sygdom gennem livet. Vi baserer undersøgelsen på eksisterende registerdata, så vi har gået tilbage i registret og fulgt borgerne fra fødslen og frem i livet, siger Annette Kjær Ersbøll, der kalder undersøgelsen unik.

Resultaterne af undersøgelsen bliver fremlagt i aften klokken 18.30 på et kombineret presse- og borgermøde. DR vil være til stede og følger sagen.