Indbrudstyve opgiver efter tre minutter

Indbrudstyve skal have kamp til stregen, selv om antallet af indbrud falder, mener politiet.

Låsesmede vil give husejere i 50 områder gode råd om, hvordan de gør livet sværere for indbrudstyve. (© Colourbox)

Statistisk set opgiver en indbrudstyv et forsøg på at bryde ind et hus efter tre minutter, og derfor skal borgerne sikre deres huse bedre mod tyvene. Det mener politiet.

Antallet af indbrud har ellers været dalende de sidste fem år. På landsplan faldt antallet af indbrudstyverier hos private med 6 procent i 2013 i forhold til året.

Stort fald af indbrud i Sydøstjylland

I Sydøstjyllands Politikreds var faldet endnu større, nemlig på 10 procent, men alligevel anmeldte 3.279 beboere i kredsen et indbrud.

Gode råd mod indbrudstyve:
  • Døre og vinduer skal være solide og forsvarligt lukkede og låst, når du forlader dit hjem.
  • Gør døre og vinduer sikre med gode låse. 
  • Vær opmærksom på åbne vinduer og døre om sommeren også selvom du er hjemme.
    Sørg for at låse værktøj og haveredskaber inde, så tyven ikke kan bruge det til indbrud.
  • Opsæt bevægelsessensorer, der tænder lys udenfor boligen, når nogen nærmer sig.
  • Overvej, om du skal klippe din hæk eller gøre plankeværket lavere, for at give tyven mindre ro til at begå et indbrud.

Kilde: Det Kriminalpræventive Råd

Og det tal er for højt, siger politiassistent Jørn Juhl fra Sydøstjyllands Politi.

- Vi kan konstatere at antallet af indbrud er højt, og derfor vil vi gerne forebygge flere indbrud, siger han.

Låsesmed finder svage steder

Sydøstjyllands Politi har derfor indledt et projekt, som skal øge trygheden i 50 områder i politikredsen.

I samarbejde med grundejerforeningerne i områderne vil politiet vil politiet blandt andet øge opmærksomheden på værdien af nabohjælp.

Grundejerne kan også bestille en såkaldt tryghedsvandring i området, hvor politiet kan pege på steder, hvor indsatsen mod tyvene kan forbedres. Det kan være steder med dårlig belysning eller dårlige oversigtsforhold.

Husejerne kan også få en gennemgang af en professionel låsesmed, som kan udpege husets svage steder. Der skal ikke meget til, for at gøre det svært for tyven at komme indenfor, siger Jørn Juhl Nielsen.

- Vi ved at hvis et hus kan modstå en indbrudstyv i tre minutter, så opgiver han, fordi der er så meget larm, at han er bange for at tiltrække sig opmærksomhed, siger Jørn Juhl.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på trekanten@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.