Indlægges og vaccineres med tvang? Det her må myndighederne gøre under en epidemi

Myndighederne kan tage en række håndfaste metoder i brug over for danskerne.

Vidste du, at Danmark har en såkaldt epidemilov til netop situationer som den, vi står overfor med coronavirusset?

Der er nedsat en epidemikommission i hver region, der blandt andet består af en politidirektør og en repræsentant for det regionale sygehusberedskab.

De skal vurdere, om epidemiloven skal sættes i værk.

Gitte Jørgensen, medlem af epidemikommissionen og præhospital chef i Region Syddanmark, siger, at loven formentlig aldrig har været i brug før.

- Folk har jo ikke interesse i at smitte nogen, siger Gitte Jørgensen.

Men det kan blive nødvendigt.

Epidemikommissionen skal vurdere, om loven skal sættes i værk. Du kan se her, hvad myndighederne kan gøre, hvis den bliver sat i gang.

1

Tvangsbesøg hos lægen

§ 5. Epidemikommissionen kan påbyde, at enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som må antages at være smittet med en sådan, skal lade sig undersøge af en læge, og at vedkommende om nødvendigt skal lade sig indlægge til observation på et sygehus.

§5 i epidemiloven siger, at hvis det antages, at du er smittet, så SKAL du undersøges af en læge. Det er for at be- eller afkræfte, at du rent faktisk har fået en sygdom og eventuelt skal sendes i karantæne.

Gitte Jørgensen, medlem af epidemikommissionen og præhospital chef i Region Syddanmark, sagde til DR tilbage i starten af februar, at det er nødvendigt at tage de her regler i brug en gang imellem.

- Man kan gå ind og sige: ’Det skal du’. Det er en almen farlig sygdom. Så kan man ikke sige nej. Vi kan ikke have folk til at rende rundt med alment farlige sygdomme som pest og ebola og smitte løs, siger hun.

Modsætter man sig besøget hos lægen, kan politiet arrestere dig og tvinge dig til at blive undersøgt.

2

Isolation - i hjemmet eller ude?

§ 6. Epidemikommissionen kan påbyde, at enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som må antages at være smittet med en sådan, skal lade sig isolere og om nødvendigt indlægge på sygehus.

§6 betyder, at myndighederne kan tvinge dig i isolation eller til indlæggelse. Det kan være isolation i hjemmet. De danskere, der er under mistanke for at være blevet smittet, er blevet sendt i isolation i hjemmet.

Det er dog også en mulighed at isolere mennesker, man frygter er smittet, på en række kaserne rundt omkring i landet. Det er dog mere i tilfælde af, at eksempelvis et stort krydstogtskib ankommer til Danmark, og man mistænker, at virusset er ombord.

- Det gode ved kasernerne er, at de er svære at tilgå for uvedkommende, og der er personale på kasernen, der for eksempel kan bringe mad og andre fornødenheder til de isolerede, siger Gitte Jørgensen.

Politiet kan tvinge dig i isolation, hvis du nægter.

Kan jeg miste mit job, hvis jeg bliver sendt i karantæne?

  • Det er svært at sige noget om endnu. De danske myndigheder har ikke meldt noget klart ud endnu, men i udgangspunktet tæller karantæne som sygdom. Det har man ret til i stort set alle overenskomster her i landet ifølge funktionærloven.

  • Det kan dog ikke udelukkes, at du kan blive fyret, hvis du i forvejen har haft meget fravær, eller virksomheden er så belastet af fraværet, at det er et stort problem.

  • Formand for Dansk Byggeri i Sydjylland Michael Mathiesen ville dog personligt sende en medarbejder, der frygtede smitte, hjem. - Hvis der er en, der ringer til mig i morgen og siger, at han har været på et fly, hvor der var nogen, der var smittede, så ville jeg sige, at han skulle melde sig syg og blive hjemme, siger han.

3

Tvangsvacciner

§ 8. For at hindre udbredelse af en alment farlig sygdom kan ministeren for sundhed og forebyggelse efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen påbyde, at der skal iværksættes tvangsmæssig vaccination inden for et nærmere afgrænset område eller af en nærmere afgrænset personkreds.

Hvis §8 sættes i spil, har myndighederne ret til at tvangsvaccinere dig. Det kan blive nødvendigt, hvis epidemien er ved at løbe løbsk, og man bliver nødt til at forebygge den.

Også her kan politiet træde til og tvinge dig til at blive vaccineret.

- Det er vigtigt, at vi går ind og vurderer det her nøje. Det gør vi for at inddæmme epidemien og sikre, at den ikke spreder sig. Det er ingen jo interesseret i. Hvis folk nægter, så må man foretage en internering og tvangsmedicinere, siger Bjørn Elmquist.

Myndighederne kan altså tage drastiske midler i brug. Men kun hvis epidemikommissionen ser det nødvendigt.

4

Når folk udefra kommer hertil

§ 16. Epidemikommisionen kan påbyde, at enhver, der ankommer her til landet, skal lade sig undersøge af en læge, og at vedkommende om nødvendigt skal lade sig indlægge til observation på et sygehus.

§16 betyder, at ankommer folk udefra, bliver de undersøgt. Det er et nødvendigt onde, siger Gitte Jørgensen.

- Der kunne jo også være nogen, der kom med onde hensigter og ikke var interesserede i at følge de regler, vi sætter op. Så er det vigtigt, at man har reglerne klar til at træffe de her foranstaltninger, forklarer hun.

Epidemiloven er altså også sat i verden for at modvirke eventuelle bio-våben.

5

Hvis du kender nogen, der er smittede

§ 21. Enhver, der har kendskab til, at en person i hans omgangskreds eller varetægt lider af en alment farlig sygdom, skal snarest muligt rette henvendelse herom til en læge eller politi, såfremt anmeldelse af sygdomstilfældet ikke allerede er sket. Anmeldelsen skal uden unødigt ophold videregives til den stedlige epidemikommission.

Hvis du kender en, der er smittet, så er det med at få det meldt. Ellers kan du blive holdt ansvarlig, og du kan potentielt også få et udbrud af virusset på samvittigheden.