Kevins far har PTSD: Mange veteranbørn lider under forældres traumer

Børn kan få det svært, hvis far tager psykiske problemer med sig hjem fra krigen.

Kevin Holm Bjørnsson er 17 år og fra Vejle. Han er vokset op med en far, der har PTSD.

Det er ikke kun udsendte soldater, som risikerer at komme til at lide under de grusomheder, de oplever under krigen.

Deres børn kan også blive påvirkede, hvis far kommer hjem fra krigen med ar på sjælen. Det viser en rapport, der i dag udkommer fra VIVE, det nationale forskningscenter for velfærd, der handler om trivslen blandt børn af danske mandlige veteraner.

Rapporten viser, at de fleste børn af soldater har det godt og trives helt på linje med andre børn. Men en mindre gruppe, nemlig de børn, som har en far, der har fået psykiske vanskeligheder efter krigen, har det sværere end andre børn af tidligere udsendte.

Sammenlignet med børn af veteraner, hvis far ikke har psykiske vanskeligheder, har børnene oftere fraskilte forældre. Børnene trives dårligere psykisk, de er mere ensomme og er mere udadreagerende. For de ældste børn betyder det for eksempel, at de oftere har begået hærværk, gået i byen med våben og tævet eller truet andre med tæv, lyder det fra rapporten.

Barndommen præget af far med traumer

Kevin Holm Bjørnsson er 17 år og fra Vejle, og hans far er tidligere udsendt og er ramt af Post-traumatisk stress syndrom (PTSD). Han forstår godt de udfordringer, der kan være forbundet med at have en far, der kæmper med krigstraumer. Også selvom det ikke er alle beskrivelserne, der passer på ham selv.

- Han (Kevins far, red.) har været utrolig stresset og har ikke kunnet håndtere meget på én gang. Hvis man talte til ham, mens han læste eksempelvis, så tyssede han hårdt på en. Det er småting, men det var tydeligt i barndommen, siger Kevin Holm Bjørnsson.

Kevins far var udsendt i Jugoslavien i 1993 og blev siden ramt af PTSD, men er nu i bedring.

- Vi har altid kunnet snakke om det og være åbne om det, så når han har haft problemer, har han eller jeg fundet en måde at løse det på – enten ved at snakke med en psykolog eller med venner, siger Kevin Holm Bjørnsson.

Den 17-årige dreng er ikke overrasket over rapportens konklusioner.

- Der er rigtig mange, der ikke får bearbejdet deres PTSD, og det påvirker i den grad børnene. Og selvfølgelig giver det mening, at de børn måske ikke passer så godt ind socialt. Nogle med PTSD kan ikke engang gå ud af døren, fordi de er så angst, og hvordan skulle et barn så kunne gøre det?

Ikke nok fokus på børnene

Og der er slet ikke fokus nok på de børn, der har en far, der er ramt af for eksempel PTSD efter udsendelse til krigsområder, siger Claus Stenberg, talsmand for Veteranalliancen.

- Vi har som samfund haft en blind vinkel i forhold til de pårørende, men de betaler også en høj pris, når far kommer hjem og er ramt på sjælen efter krigen, siger han.

Claus Stenberg påpeger, at det er kommunerne, der har pligt til at hjælpe børnene, hvis de får det svært, men at det ofte ender som en stoleleg.

- Kommunerne henviser til Veterancenteret, som sender familien tilbage til kommunen, siger han.

Rapporten konkluderer, at børn af veteraner med psykiske problemer oftere har det svært, end børn af andre udsendte. 20 procent af dem, hvis far har psykiske problemer, trives dårligt psykisk. Det tal ligger på otte procent hos de børn, hvor forældrene ikke har psykiske problemer.

- Det tal siger mig jo, at det er noget, vi skal være opmærksomme på. Børnene har jo ikke valgt det her. De er ofre for deres forældres udsendelse, siger han.

VIVE, Det nationale forskningscenter for velfærd, har undersøgt trivslen blandt 1.500 børn af danske mandlige veteraner. Undersøgelsen omfatter ikke kvindelige soldaters børn, fordi der ikke er nok udsendte kvinder til, at man kan bearbejde det analytisk i undersøgelsen og samtidig sikre anonymitet.

Artiklen er opdateret med en video.