Kommune kunne have opdaget ulovlig udledning fra Hjarnø Havbrug for lang tid siden

Hedensted erkender, at de for længe siden kunne have krævet mere dokumentation for udledning fra omstridt havbrug.

Hedensted Kommune erkender, at de kunne have ført et mere grundigt tilsyn af Hjarnø Havbrug. (Foto: Heikki Yding)

Hedensted Kommune kunne selv have afsløret forholdene omkring Hjarnø Havbrug langt tidligere.

Havbruget har været i søgelyset for at udlede væsentligt mere kvælstof, end deres miljøgodkendelse tillader.

Men nu viser et mailsvar fra Miljøministeriet til DR Trekanten, at overskridelsen kunne have været opdaget for lang tid siden.

Ministeriet har bedt samtlige kommuner med havbrug om at lave et grundigt tilsyn i løbet af foråret.

Men der er ikke ændret et komma i bekendtgørelsen eller vejledningen om tilsyn i den anledning, skriver ministeriet.

Så ifølge kontorchef, Nis Christensen, kunne kommunen af egen drift have gennemført præcis det tilsyn, som ministeriet nu beder om.

Hedensted Kommune har ellers tidligere påstået, at den ikke havde hjemmel til at foretage et grundigt tilsyn med sine havbrug.

Men nu erkender formanden for udvalget for teknik i Hedensted, Lene Tingleff (V), at det ikke var korrekt.

- Vi kunne godt have gennemført et mere detaljeret tilsyn, og krævet noget mere dokumentation. Der er ting, vi kunne have gjort anderledes, ja, siger hun.

Sportsfiskerforbund startede sagen

Danmarks Sportsfiskerforbund begyndte at interessere sig for sagen i efteråret 2017 og rettede derfor en række henvendelser til kommunen for at få politikerne til at tage affære.

Det skete dog ikke, og derfor valgte Danmarks Sportsfiskerforbund i juni 2018 at politianmelde Hjarnø Havbrug til Sydøstjyllands Politi for at overtræde miljølovgivningen.

Først derefter begyndte kommunen at se på sagen.

Kommunens påstand har været, at de først efter et møde med politiet den 2. juli havde mulighed for at føre skærpet tilsyn.

Men mailen fra Miljøministeriet afviser altså det synspunkt.

Lene Tingleff siger, at hun stolede på det, hun fik oplyst fra sin forvaltning - nemlig, at et grundigere tilsyn ikke var muligt.

- Det har haft nogle konsekvenser. Der er blevet omorganiseret, tilsynet er lagt om og der er kommet nye kræfter på. Så vi har skærpet kontrollen og tonen, siger Lene Tingleff.

Blandt andet er pågældende sagsbehandler ikke længere ansat i kommunen

Havbrugets egen indberetning viser overforbrug

Hjarnø Havbrug driver to havbrug i Horsens Fjord. Samlet har de tilladelse til at bruge 19,6 ton kvælstof og 2,2 tons fosfor.

I 2017 var den reelle udledning 78 ton kvælstof ifølge en rapport fra Cowi.

I 2018 viser Hjarnø Havbrugs egen indberetning, at den reelle udledning 68,5 ton kvælstof og 7,75 ton fosfor.

Havbruget har forklaret kommunen, at opdræt af muslinger kompenserede for overproduktionen. Senere viste det sig, at muslingerne aldrig var blevet høstet - altså fjernet fra havet igen, og dermed gik miljøgevinsten fløjten.

Det er blandt andet sagen omkring Hjarnø Havbrug, der tidligere i år fik Socialdemokratiet til at sige nej tak til nye havbrug i Danmark.

Partiet havde ellers givet sin støtte til en to år gammel aftale, der skulle bane vejen for nye havbrug.

DR har flere gange forsøgt at få Hjarnø Havbrug til at kommentere sagen. Men de er ikke vendt tilbage.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter