'Længst muligt i eget hjem' koster kassen

Mantraet om, at ældre skal bo længst muligt i eget hjem, er blevet meget dyrt.

Pleje i hjemmet kan blive dyrt for kommunerne, når mantraet hedder 'Længst muligt i eget hjem'.

Det koster kassen for kommunerne, når ældre borgere skal passes i eget hjem. For når ældre først bliver meget plejekrævende, er det dyrere at hjælpe dem i eget hjem frem for på et plejehjem.

Så selvom man i mange år har arbejdet efter princippet 'længst muligt i eget hjem', vil man i Hedensted faktisk gerne have de mest plejekrævende ældre til at flytte på plejehjem.

Hedensted Kommune går nu i gang med at undersøge muligheden for at sætte et loft på antallet af timer for hjælp i egen bolig, fortæller Hans Jørgen Hansen (V), der er formand for Udvalget for Social Omsorg i kommunen.

- Vi skal tage stilling til, om man kan tvinge folk ud af deres hjem og ind på et plejecenter, fordi der er bedre økonomi i det for kommunen, siger Hans Jørgen Hansen.

Han peger på, at vi, som samfund og kommune, er nødt til at overveje, om vi har råd til det serviceniveau, der er.

- Vi kan måske tilbyde maksimalt 50 timer om ugen, og skal man have mere end det, så tilbyder vi en plads på et plejecenter, siger udvalgsformanden.

Men en plads på et plejehjem er ikke noget, de ældre drømmer om. En ny undersøgelse fra Ældresagen viser, at kun 18 procent af de 50- til 89-årige ønsker at flytte på plejehjem.

- Du skal bo sammen med andre mennesker, der er syge og svækkede. Det er et udtryk for at blive konfronteret med sin egen og andre menneskers svækkelse, mener konsulent i Ældre Sagen Anna Wilroth.

FacebookTwitter