Landbrug og naturfolk i sjælden enighed om Vejle Fjord

Danmarks Naturfredningsforening og landbruget er på linje, når det kommer til at skaffe ålegræs og få rovfisk tilbage.

Transplantering skal genskabe ålegræs-bedene på bunden af Vejle Fjord. (© www.roskilde-fjord.dk)

Bølgerne kan gå højt, når Danmarks Naturfredningsforening og landbruget diskuterer. Men i Vejle er de to parter rørende enige, når det handler om at forbedre vandmiljøet i Vejle Fjord.

Ålegræsset er forsvundet fra store områder af fjorden. Det samme er rovfiskene, der har mistet ålegræsset som gemmested, og i stedet har krabberne fået herredømmet.

- Jeg synes, at det er interessant, hvis vi kan finde nogle løsninger på problemstillingerne i Vejle Fjord, siger formanden for Vejle-Fredericia Landboforening, Nis Hjort.

Ålegræsset er forsvundet, fordi fjordbunden mange steder er dækket af et tykt lag mudder af døde alger, som intet kan gro i.

Det problem kan Naturfredningsforningen og landmændene løse i fællesskab, siger formand for Danmarks Naturfredningsforening i Vejle, Uffe Rømer.

- Der er fuld enighed om, at vi skal forsøge at give fjorden en hjælpende hånd, så vandkvaliteten bliver bedre. En af måderne kan være at udplante ålegræs, siger han.

Og netop det vil elever fra Rødkilde Gymnasium sammen med en forsker forsøge sig med.

Formanden for landboforeningen, Nis Hjort, kan sagtens se problemet i, at fjordbunden mange steder er fyldt med døde alger.

- Med den tilgang, jeg har til planteavl, så kan jeg godt forstå, at hvis store dele af fjorden er dækket af dynd i en meters tykkelse, så er der ikke noget, der kan etablere sig, siger han.

De håber begge, at Vejle Kommune vil støtte forsøget med at plante ålegræs i fjorden.

FacebookTwitter